Promotionshögtid 2019 - inbjudan

Senast ändrad: 26 september 2019

Varje anställd vid universitetet liksom den som är pensionerad från anställning vid SLU är välkommen att, i mån av plats, närvara vid promotionshögtiden.

Promotionen sker i Undervisningshusets aula, Ultuna, lördagen den 5 oktober kl. 15:30 (precis). Därefter intages middag i Rikssalen, Uppsala slott, kl. 18:30. Pris: 850 kr/kuvert.

Platserna ska vara intagna i aulan senast 15:15. Promotionen, som sker fakultetsvis, inramas av musik, högtidsföreläsning och tal.

Bussar avgår från Undervisningshuset till Slottet efter aktens slut och kl. 18:30 fortsätter högtidligheterna med middag och dans i Rikssalen, Uppsala slott.

Klädsel för deltagande på middagen är högtidsdräkt (vit väst) medan klädsel för deltagande endast vid ceremonin är kavaj.

Promovendi får separat inbjudan och ska ej anmäla sig på detta sätt.

Hedersdoktorernas föreläsningar hålls på Loftet, Ultuna, fredagen den 4 oktober. Program för dessa publiceras senare.

OBS! Först i slutet på september kan vi lämna besked om huruvida plats kunnat beredas.


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se