Anders Wall, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 06 september 2023

Anders Wall utses till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2018. Direktör Anders Wall har genom åren medverkat till donationer av stora summor till forskning och landsbygdsutveckling, bland annat till Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU.

Direktör Anders Wall bor i Heby och kommer från Giresta by i Uppland.

Han är finansman, entreprenör och mecenat och har bland annat varit koncernchef för Beijerinvest, styrelseordförande i Volvo och styrelseordförande i industrigruppen Beijer Alma. Han är styrelseordförande i bland annat Kjell och Märta Beijers stiftelse och i Anders Walls stiftelser.

Han är också ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, hedersledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och hedersdoktor vid Karolinska Institutet och Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Direktör Anders Wall har genom åren donerat stora summor till forskning och landsbygdsutveckling, bland annat i form av stipendier till unga entreprenörer inom landsbygdsutveckling.

Beijerstiftelsen, där Anders Wall är ordförande, har bidragit med mer än 125 miljoner kronor till Beijerinstitutet, en världsledande institution för forskning i ekologisk ekonomi. Stiftelsen bidrar även till Beijerlaboratorierna i Uppsala, där laboratoriet för genforskning har tagit emot anslag om mer än 80 miljoner kronor.

Ett av de senaste tillskotten, Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU:s VH-fakultet, har hittills erhållit anslag på tio miljoner kronor. Detta har inneburit ett viktigt steg för fakulteten att bygga upp en resurs med inriktning mot att utveckla moderna beslutsverktyg för animalieproduktion, så kallad Precision Livestock Farming, liksom utveckling av systembiologi.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Anders Wall

Följ agronomie hedersdoktor Anders Walls föreläsning den 5 oktober 2018 på film!