Cathy Carlson, veterinärmedicine hedersdoktor

Senast ändrad: 06 september 2023

Cathy Carlson har utsetts till veterinärmedicine hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Hennes forskning rör sjukdomar som drabbar olika delar av rörelseapparaten, bland annat osteokondros. Det är en utvecklingsrubbning i skelettet som drabbar gris, hund, nötkreatur, häst och även människa.

Professor Cathy Carlson är specialist på skelettets olika sjukdomar. Hon blev legitimerad veterinär (1983) vid University of Minnesota och disputerade i patologi vid North Carolina State University.

Sedan 2004 är hon professor i patologi vid College of Veterinary Medicine vid University of Minnesota, och sedan 2017 prefekt vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Hon har skrivit mer än 150 vetenskapliga artiklar, men också avsnitt i kurslitteratur som används i veterinärutbildningen vid SLU och vid de flesta universitet som undervisar blivande veterinärer.

Carlsons forskning rör sjukdomar som drabbar olika delar av rörelseapparaten, i form av t.ex. frakturer, inflammationer, utvecklingsrubbningar och missbildningar. Det handlar om sjukdomar såsom artros, benskörhet och diskospondylit (inflammation mellan två ryggradskotor).

Hennes mest aktiva forskning för närvarande rör uppkomst och utveckling av osteokondros – en utvecklingsrubbning i skelettet som drabbar gris, hund, nötkreatur, häst och även människa.

I forskningen om osteokondros har Carlson samarbetat med forskare vid SLU:s institution för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap sedan 1999, vilket har lett till 17 gemensamma publikationer. Ofta har hon bidragit med unikt material till forskningen. Den första ingående beskrivningen av sjukdomen gjordes på 1970-talet av forskare vid dåvarande Veterinärhögskolan i Stockholm, och under lång tid kallades sjukdomen i internationella veterinärkretsar för the Swedish disease.

Carlson har under flera år gjort stora insatser för SLU inom patologiutbildningen. Hon har varit biträdande handledare för doktorander och har bidragit frikostigt med undervisningsmaterial till både veterinär- och specialistutbildningar.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Cathy Carlson

Följ veterinärmedicine hedersdoktor Cathy Carlsons föreläsning den 5 oktober 2018 på film!