Eleanor J. Milner-Gulland, skoglig hedersdoktor

Senast ändrad: 04 april 2024

Eleanor J. Milner-Gulland utses till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap 2018. Hon är är en erkänd auktoritet när det gäller hållbar naturresursförvaltning och bevarande av hotade djurarter. Hon disputerade på en avhandling om exploateringen av elefanter, noshörningar och saiga-antiloper. Ett speciellt intresse är olaglig handel med djur.

Eleanor J. Milner-Gulland är sedan 2015 professor i biologisk mångfald vid ett tvärvetenskapligt centrum för bevarandevetenskap vid universitetet i Oxford. Dessförinnan var hon professor i bevarandevetenskap vid Imperial College i London, där hon även disputerade på en avhandling om exploateringen av elefanter, noshörningar och saiga-antiloper.

Hon har publicerat mer än 230 vetenskapliga artiklar, bland annat i tidskrifter såsom Science och Nature.

Milner-Gulland utvecklar och tillämpar metoder som gör det möjligt att förstå och förutsäga mänskligt beteende i samband med användning av lokala resurser i utvecklingsländer. Hon försöker också hitta vägar att göra incitamentbaserade lösningar – såsom betalning för ekosystemtjänster och biologisk mångfald – mer effektiva.

Ett annat intresse är olaglig handel med djur, där hon utformar, övervakar och utvärderar bevarandeåtgärder för att förbättra utfallet. En särskild passion är bevarandet av den säregna centralasiatiska saiga-antilopen.

Milner-Gulland är engagerad i en rad internationella stiftelser och organisationer som på olika sätt arbetar med bevarandefrågor i olika delar av världen.

Hon har också ett regelbundet samarbete med SLU:s institution för vilt, fisk- och miljö i frågor som rör populationsekologi, djurmigration och naturresursmodellering i Centralasien; ett samarbete som förhoppningsvis kommer att fördjupas.

Pressbilder

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Eleanor Milner-Gulland

Följ skoglig hedersdoktor Eleanor Milner-Gullands föreläsning den 5 oktober 2018 på film!