Irena Creed, agronomie hedersdoktor

Senast ändrad: 04 april 2024
Irena Creed.

Irena Creed har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Irena Creed är en av världens förgrundsgestalter inom området vattenresurser, och hon leder flera stora forskningsprojekt inom ämnen som sträcker sig från användning av våtmarker för att fånga in kol och näringsämnen till analyser av algblomning genom vetenskap, teknik och utbildning.

Irena Creed är sedan 2017 vd och professor vid School of Environment and Sustainability vid University of Saskatchewan i Kanada. Hon disputerade vid University of Toronto och blev professor 2011 vid Western University i Ontario. Hon har publicerat 130 vetenskapliga artiklar.

Irena Creeds forskning har en bredd och styrka som imponerar, och den rymmer även forskning i gränssnittet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Hennes vetenskapliga grund finns i de biogeokemiska konsekvenserna av vattnets rörelser inom och mellan landskap, men hon har även rört sig vidare mot tvärvetenskaplig forskning om hållbar utveckling i Kanada och Afrika, mot utveckling av hydrologiska principer för naturresursförvaltning och mot utforskandet av de gåtfulla orsakerna till skadliga algblomningar.

Hon har använt sin pedagogiska talang flitigt, både som lärare och forskningsledare, och hon kombinerar excellens inom undervisning och forskning med ett starkt samhällsengagemang.

Irena Creed har författat en rad vetenskapliga artiklar tillsammans med forskare vid SLU. I dessa sammanhang har hon inspirerat sina medförfattare att söka tvärvetenskapliga ansatser till lösningar på de problem som rör den livsviktiga resurs som vatten utgör.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

Irena Creed

Följ agronomie hedersdoktor Irena Creeds föreläsning 4 oktober 2019 på film!