Natasha Raikhel, skoglig hedersdoktor

Senast ändrad: 07 juli 2023
Natasha Raikhel. Foto: privat

Natasha Raikhel har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Natasha Raikhel är en av växtvetenskapernas mest citerade forskare. Hon är professor emerita i växtcellbiologi vid University of California, Riverside, och ledamot av USA:s vetenskapsakademi.

Hon studerade biologi i Leningrad och disputerade 1975 på en avhandling om flimmerdjur – små encelliga organismer som lever i vatten. Efter att ha emigrerat till USA 1979 övergick hon till växtforskning, där hon har bidragit med enastående resultat.

Hon blev professor vid Michigan State University 1994, och flyttade till Riverside 2001, där har hon har varit chef för både Center for Plant Cell Biology och Institute for Integrative Genome Biology innan hon nyligen gick i pension.

I tillägg till sina många vetenskapliga framgångar är hon den första och hittills enda kvinna som har varit chefredaktör för tidskriften Plant Physiology. Natasha Raikhel är inte bara en enastående forskare, utan har också varit ett aktivt stöd för kvinnor i vetenskapen.

Natasha Raikhel har lämnat viktiga bidrag till kunskapen om de molekylära processerna i växternas cellväggar och i de inre membran som skiljer olika organeller från varandra. Hon har också varit en pionjär i användandet av kemisk biologi i växtforskningen, en metod som idag är utbredd i både forskning och lantbruksindustri. I kemisk biologi används små, ofta syntetiska molekyler för att störa och studera proteiners funktion.

Natasha Raikhel har utvecklat en rad verktyg som växtforskningen har kunna dra nytta av, och det gäller även forskare vid SLU. Hon har haft ett mångårigt samarbete med flera forskargrupper vid SLU:s institution för skoglig genetik och växtfysiologi och Umeå Plant Science Centre, men hennes insatser har även gagnat andra forskare vid SLU.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)

 

Natasha Raikhel

Följ agronomie hedersdoktor Natasha Raikhels föreläsning 4 oktober 2019 på film!