Gunnar Rundgren

Senast ändrad: 24 september 2020
Hedersdoktor Gunnar Rundgren

Gunnar Rundgren har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

Lantbrukare Gunnar Rundgren driver Sunnansjö gård i Järlåsa men är också konsult i det egna företaget Grolink, samhällsdebattör, författare och föreläsare. Han var en av de som grundade KRAV 1985, och när det gäller lantbrukets utvecklingsfrågor, vare sig det handlar om odlingsteknik, marknadssystem eller organisation är han en viktig röst i debatten. Gunnar Rundgren har också ett starkt internationellt engagemang, särskilt i utvecklingsländer. Han utmanar ofta åsikter som är väl etablerade både inom och utom akademin och bidrar både med kunskap i debatten och utmaning av etablerade ståndpunkter.