Mikael Rönnqvist

Senast ändrad: 04 april 2024
Foto på Mikael Rönnqvist

Mikael Rönnqvist har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Professor Mikael Rönnqvist är verksam inom området operationsanalys, och hans forskning syftar till förbättrad planering och styrning i framförallt skogliga försörjningskedjor, något som är avgörande för kundvärde, lönsamhet och miljö. Mikael Rönnqvist är idag professor i naturresursoptimering vid Université Laval i Kanada, dit han kom 2012. Han disputerade i matematik vid Linköpings universitet 1986, och har tidigare haft tjänster i Sverige, Nya Zealand och Norge. Hans publicering är omfattande och inbegriper bland annat ca 130 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Genom att utveckla och tillämpa operationsanalytiska metoder i skogliga försörjningskedjor har Mikael Rönnqvist gjort betydande insatser för skoglig forskning och för skogsnäringen. Hans idéer var t.ex. viktiga vid utvecklingen av "Krönt vägval", ett verktyg som beräknar det effektivaste vägvalet vid transporter från skog till industri, och som i dag används av ett hundratal skogsföretag.

SLU har genom åren haft flera lyckade samarbeten med Mikael Rönnqvist, bland annat i samband med utvecklingen av det skogliga analys- och beslutsstödsystemet Heureka. Han har även samarbetat med ekologer vid SLU för att lösa optimeringsproblem när det gäller strategier för val av skogar som ska avsättas till reservat. Vidare har han medverkat i kurser i både grund- och forskarutbildning och han har tagit initiativ till flera e-lärandeverktyg för skogsindustriell råvaruförsörjning. Det mest kända av dessa är ”The Wood Supply Game”, ett prisbelönt undervisningsspel som är fritt tillgängligt för spelare över hela världen.