Mikael Rönnqvist

Senast ändrad: 22 september 2020
Foto på Mikael Rönnqvist

Mikael Rönnqvist har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Professor Mikael Rönnqvist är verksam inom forskningsområdet operationsanalys och finns i dag vid Université Laval i Kanada. Genom att utveckla och applicera operationsanalytiska metoder i skogssektorns försörjningskedja har han gjort betydande insatser för skogsnäringen och skoglig forskning. Rönnqvist är bland annat av dem som utvecklat idéerna bakom ”Krönt vägval”, ett verktyg som beräknar det effektivaste vägvalet vid transporter i skogen och som i dag används av ett hundratal skogsföretag. SLU har genom åren haft flera lyckade samarbeten med Mikael Rönnqvist, bland annat i beslutsstödsystemet Heureka.