Monika Stridsman

Senast ändrad: 24 september 2020
Hedersdoktor Monika Stridsman

Monika Stridsman har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Jägmästare Monika Stridsman har en lång karriär i svensk skogsnäring. Hon har hunnit vara bland annat VD för Sveriges skogsvårdförbund, generalsekreterare för WWF, chef på Naturvårdsverket och generaldirektör för Skogsstyrelsen. Hon var en av de första kvinnliga skogstjänstemännen i Sverige och har genom sin karriär brutit ny mark. Hon har bland annat varit ledamot av SLU:s styrelse och också varit engagerad i Artdatabanken. Men framför allt har hon varit en betydande förebild för senare decennier kvinnliga jägmästare.


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: ew-red@slu.se