Monika Stridsman

Senast ändrad: 16 januari 2024
Hedersdoktor Monika Stridsman

Monika Stridsman har utsetts till skoglig hedersdoktor vid SLU:s fakultet för skogsvetenskap.

Jägmästare Monika Stridsman har haft en lång karriär i svensk skogsnäring. Hon började som jägmästaraspirant i Norrbotten och stannade i Domänverket till 1989. Därefter har hon hunnit vara VD för Sveriges skogsvårdsförbund, generalsekreterare för WWF, chef på Naturvårdsverket, ordförande för Föreningen Skogen samt länsjägmästare, regionchef och generaldirektör vid Skogsstyrelsen. Hon är ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien sedan 1990.

När Monika Stridsman började sin bana var jägmästaryrket mycket mer mansdominerat än vad det är idag, och hon var en av de första kvinnliga skogstjänstemännen i Sverige. Hon har genom sin karriär brutit ny mark och har varit en betydelsefull förebild för senare decenniers kvinnliga jägmästare. Vid sidan av sin karriär inom olika företag och organisationer har hon också hunnit med mängder av arbete i olika styrelser och kommittéer.

Monika Stridsmans brinnande intresse för skoglig forskning och utbildning har varit värdefullt för SLU. Hon har varit ledamot i flera Mistraprojekts styrelser, hon har varit engagerad i Artdatabanken och hon har också varit ledamot i SLU:s styrelse. Hennes engagemang har gjort att praktikens frågor har gjort sig hörda på SLU:s skogsvetenskapliga fakultet och hon har i hög grad bidragit till att forskningsresultat från fakulteten har fått ett brett genomslag och haft betydelse för det dagliga arbetet i skogen.