Rune Andersson

Senast ändrad: 07 juli 2023
Hedersdoktor Rune Andersson

Rune Andersson har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Direktör Rune Andersson, Mellby Gård, är en av landets mest framgångsrika företagsledare och entreprenörer. Han blev civilingenjör i väg- och vattenbyggnad vid Chalmers 1968 och var under åren 1971–1974 förvaltningschef vid Högskolan i Luleå. Från senare delen av 1970-talet var han VD för bland annat Plannja AB, Getinge AB, Electrolux storköksdivision och Trelleborg AB.

Utvecklingen av Rune Anderssons mycket framgångsrika Mellby gård inleddes 1986, och idag omfattar koncernen ett drygt tjugotal företag, främst inom industri, men även inom lantbruk, byggnation samt tjänste- och detaljhandelssektorn. Företagens strategi utgår från tron på naturlig riskspridning och sunt bondförnuft.

Rune Anderssons stora intresse för företagande och entreprenörskap i lantbruket har haft stor betydelse för SLU:s LTV-fakultet. Hans stöd och intresse har bidragit till framstående insatser inom forskning och samverkan. Han har bland annat bidragit till inrättandet av samverkansplattformen Kompetenscentrum företagsledning (KCF) och finansiering av doktorandprojekt. Rune Andersson och hans affärsfilosofi har haft stor betydelse för den forskning och utbildning inom tillämpad företagsledning och entreprenörskap som har byggts upp vid fakulteten.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)