Rune Andersson

Senast ändrad: 24 september 2020
Hedersdoktor Rune Andersson

Rune Andersson har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Direktör Rune Andersson, Mellby gård, är en av landets mest framgångsrika företagsledare och entreprenörer. Han blev civilingenjör vid Chalmers 1968 och har haft en lång karriär inom näringslivet, bland annat som koncernchef för Trelleborg AB. Han köpte Mellby gård 1986 och företaget Mellby gård omfattar i dag ett 20-tal företag inom olika branscher. Han har med sitt stora intresse för företagande och entreprenörskap i lantbruket haft stor betydelse för LTV-fakulteten. Hans stöd och intresse har bidragit till framstående vetenskapliga och samverkansinsatser.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)