Sarah Gurr

Senast ändrad: 24 september 2020
Hedersdoktor Sarah Gurr

Sarah Gurr har utsetts till agronomie hedersdoktor vid SLU:s fakultet för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap.

Professor Sarah Gurr, University of Exeter disputerade i växtpatologi vid Imperial College, London 1983. Hon har tidigare också innehaft en professur vid Oxford. Hon har varit aktivt engagerad i växtskydd i mer än fyra decennier och har publicerat mer än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter såsom Nature och Science. Professor Gurr har gjort enastående insatser inom forskningsområden som växtskydd och livsmedelssäkerhet. Hon har också haft ett långvarigt samarbete med forskare inom SLU:s LTV-fakultet som extern rådgivare och inte minst som mentor för yngre kvinnliga forskare.

Pressbild

(Får användas i samband med artiklar om detta. Fotograf ska anges.)


Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: ew-re@slu.se