Shakuntala Thilsted

Senast ändrad: 24 september 2020
Hedersdoktor Shakuntala Thilsted

Shakuntala Thilsted, agronomie hedersdoktor vid SLU 2020. Foto: Finn Thilsted

Dr Shakuntala Thilsted, Penang, Malaysia, leder forskningsprogrammet Value Chains and Nutritions vid organisationen WorldFish. Hon disputerade i näringsfysiologi i Köpenhamn och under sin karriär har hon kombinerat det akademiska arbetet med uppdrag som konsult och rådgivare inom nutritionsfrågor åt organisationer såsom FAO, UNICEF, IFAD och Världsbanken. Mycket av hennes forskning har fokuserat på små fiskarters potential att motverka och förhindra vitamin- och mineralbrist i låg- och medelinkomstländer. Hon har också visat stort engagemang som mentor åt yngre forskare.