Shakuntala Thilsted

Senast ändrad: 04 april 2024
Hedersdoktor Shakuntala Thilsted

Shakuntala Thilsted, agronomie hedersdoktor vid SLU Foto: Finn Thilsted

Dr Shakuntala Thilsted är global forskningsledare inom nutrition och folkhälsa vid organisationen WorldFish och stationerad i Malaysia. Mycket av hennes forskning har handlat om vattenbruk med små fiskarter, och dess potential att motverka näringsbrist hos kvinnor och barn i låg- och medelinkomstländer. Hon disputerade i näringsfysiologi vid Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, som senare blev en del av Köpenhamns universitet, och hon var verksam vid dessa universitet under en rad år innan hon började vid WorldFish 2010. Shakuntala Thilsted har under sin karriär kombinerat det akademiska arbetet med uppdrag som konsult och rådgivare inom nutritionsfrågor åt organisationer såsom FAO, UNICEF, IFAD och Världsbanken. År 2021 tilldelades hon World Food Prize.

Shakuntala Thilsted var först med att upptäcka de höga halterna av essentiella mikronäringsämnen och fettsyror i små inhemska fiskarter som ofta äts i Bangladesh. Idag utvecklar och testar hon fiskbaserade produkter för kvinnor och för barn under de första tusen levnadsdagarna. Dessa produkter kan bidra till en mer varierad kost och tillhandahåller en rad mycket biotillgängliga näringsämnen som är väsentliga för kvinnors hälsa och som bidrar till optimal tillväxt, utveckling och kognition hos barn.

Shakuntala Thilsted är en tongivande röst när det gäller hur fisk och vattenbruk kan främja livsmedelsförsörjningen och målen i Agenda 2030. SLU:s institution för akvatiska resurser har nyligen inlett ett samarbete med Shakuntala Thilsted och WorldFish med hjälp av bidrag från Vetenskapsrådet. Tanken är att planera gemensamma forskningsprojekt, men också att hitta former för ett långsiktigt samarbete som inbegriper fler institutioner vid SLU.