Nya doktorer

Senast ändrad: 20 maj 2022

Välkommen att promoveras vid SLU:s promotionshögtid den 8 oktober 2022!

Denna information gäller för dig som sedan föregående promotionstillfälle har disputerat och tagit eller kommer att ta ut doktorsexamen senast den 31 augusti innevarande år. Informationen gäller även dig som valt att avvakta med promotion. Du har möjlighet att skjuta på din promotion upp till 3 år från disputation. 

Praktisk information till dig som ska promoveras hittar du under meny nedan:

Anmälan

Anmälan är obligatorisk och du behöver anmäla dig i två steg om du vill delta i årets promotion. Du ska anmäla dig även om du ännu inte disputerat, men att du avser göra det och önskar delta i årets promotion. Observera att du måste ta ut examen senast 31 augusti. 

Anmälan 1

Information om årets promotion går ut i under maj månad. Senast den 5 juni 2022 ska du fylla i anmälningsformulär enligt instruktioner i utskick från akademiintendenturen.

Om du vill promoveras vid senare tillfälle ska du ändå fylla i formuläret, vilket är viktigt för att du inte ska försvinna ur vårt register. Du som tidigare fyllt i formulär men valt att vänta till detta tillfälle för att promoveras ska också fylla i dina uppgifter. 

Anmälan 2

Om du i steg ett tackat ja till årets promotion får du i mitten av juni en inbjudan till ceremoni och middag. Senast den 8 augusti 2022 ska du anmäla dig via länk som publiceras här på sidan närmare aktuellt datum.  

Du kan då anmäla en gäst som bjuds med dig och efter platstillgång även ytterligare gäster till en kostnad om 950 kr per gäst. För att underlätta middagsplacering ska du ange vid vilken fakultet och institution som du disputerat samt ange önskemål om placering för dig och dina gäster. Om du inte svarar inom föreskriven tid i steg två förutsätter vi att du ångrat ditt beslut att delta och du tas bort från vårt register.

Avbokning

Om du av någon anledning behöver avboka ditt deltagande i årets ceremoni måste du göra det senast den 13 september 2022. Efter detta datum kommer an avbokningsavgift på 1000kr att debiteras dig för kostnader avseende material som producerats för din räkning. Om du p g a sjukdom nära inpå promotionstillfället måste avstå och kan visa läkarintyg debiteras ingen avbokningsavgift.

Insignier - hatt, lagerkrans, ring, diplom

Vid ceremonin är det obligatoriskt att bära doktorshatt eller lagerkrans. Vad du ska bära styrs av vilken doktorsexamen du tagit ut. Doktorsringen är inte obligatorisk och inget som överlämnas under ceremonin. Du får själv införskaffa dessa insignier och stå för ev. kostnader. 

Doktorshatt

Det är viktigt att du i god tid kontrollerar om du har en doktorsgrad som innebär att du ska bära hatt. Du ansvarar själv för att införskaffa/låna hatt. Du ska bära hatt om du innehar någon av följande doktorsgrader:  

 • Agronomie (AgrD)
 • Skoglig (SkogD)
 • Teknologie (TeknD)
 • Veterinärmedicine (VMD)

Hattmärkena är olika för de olika doktorsgraderna. Observera att det är viktigt att du har rätt märke på hatten(pdf)

Notera att tillverkning av nya doktorshattar är ett hantverk och att den därför behöver beställas i god tid. Via Hattmakarnas hemsida  (Lisa Franzéns Modist och Hattmakeri i Göteborg) hittar du information om hur du beställer hatt, märke, tar dina mått, priser, etc. Sista beställningsdag från Hattmakarna är 26 juni 2022. 

Hatt kan även beställas från Bergmans konfektion på Drottninggatan i Uppsala. Sista beställningsdag för hatt via Bergmans är den 15 augusti 2022.
Ring eller maila för måttagning och beställning; 018-13 06 63, info@bergmanskonfektion.se.

Om du endast behöver beställa ett hattmärke till en ärvd hatt beställs detta via:

Guldsmed Stefan Carlsson, Uppsala, tel. 018-12 57 08, guldsmed.stefan@me.com

Observera att din hatt, försedd med namn och rätt märke, ska tas med till generalrepetitionen den 7 oktober 2022 och lämnas in till organisationskommittén på anvisad plats i undervisningshuset. 

Lagerkrans

Du som promoveras till filosofie doktor ska bära lagerkrans.

Alla lagerkransar beställs av organisationskommittén för promotionshögtiden. Det är därför viktigt att du i anmälningsformulär till årets promotion anger ditt huvudmått. Efter högtiden faktureras du för kostnaden på 950 kr för lagerkransen. 

Alla lagerkransar levereras till SLU och hanteras av organisationskommittén inför ceremonin. 

Doktorsring

Ringen är inte obligatorisk och kommer ej att överlämnas vid promotionshögtiden. Om du önskar införskaffa en doktorsring kan den exempelvis beställas hos följande guldsmeder: 

 • Rolf Guldsmed AB, Uppsala, tel. 018-15 05 90 (pris från ca 7 000 kr)
 • Guldsmed Stefan Carlsson, 018-12 57 08 (pris från ca 7 000 kr)
 • Guldsmedan i Umeå AB, Umeå, tel. 090-12 80 30 (pris ca 7 000 kr)

Diplom

Diplomet är ett bevis på att man är promoverad. Den som inte deltar i promotionen får inget diplom.

Promotorer

Årets promotorer är:

VH-fakulteten: professor Ulf Magnusson

NJ-fakulteten: professor Richard Johnson

LTV-fakulteten: professor Laura Greenville-Briggs Didymus

S-fakulteten: professor Göran Ericsson

Generalrepetition

Obligatorisk generalrepetition för alla promovendi och övriga medverkande för att bl.a. öva in- och uttåg i procession. 

 • Tid: 7 oktober 2022, kl. 19:00 (precis), beräknad sluttid ca kl. 21:30. Mingel med lättare förtäring från kl. 18:00. 
 • Plats: Undervisningshusets aula, Ultuna campus
 • Klädsel: Informell                               

Du är välkommen att ta med en gäst denna kväll. 

Program ceremoni

Preliminärt program för ceremonin den 8 oktober 2022 i Aulan i Undervisningshuset, Ultuna campus.

Kl. 15:00 - portarna öppnas

Kl. 15:15 - alla platser ska vara intagna

Kl. 15:30 - ceremoniprogram inleds:

 • Processionens intåg
 • Hälsningsanförande av rektor
 • Musik
 • Högtidsföreläsning
 • Promotion fakultetsvis
 • Tal från studenterna
 • Tal från jubeldoktorerna
 • Musik
 • Utdelning av rektor Mårten Carlssons pris
 • Utdelning av SLU:s pedagogiska pris
 • Utdelning av SLU:s förtjänstmedaljer
 • Processionens uttåg

Kl. 17:45 (ungefärlig tid) - ceremonin avslutas

Direkt efter ceremonins slut avgår bussar från Undervisningshuset/Aulan till Uppsala slott för middag i Rikssalen. 

Klädsel

Klädseln under ceremonin, liksom under den direkt efterföljande middagen, är högtidsdräkt, dvs. frack med vit väst och vit fluga samt svarta strumpor och skor eller långklänning (hellång) som dock ej behöver vara svart. De som önskar bära bygdedräkt kan göra detta, men då gäller högtidsvarianten. Andra typer av högtidsdräkt kan också förekomma, men rådgör först med ceremonimästaren. 

Högtidsdräkt enligt ovan gäller också för gäster som deltar i både ceremoni och middag. Det finns ingen tid för ombyte mellan ceremoni och middag. Klädseln för gäst/er som endast deltar i ceremonin är kavaj. 

Barn och unga bär ofta vit skjorta, slips eller fluga, mörka byxor och skor, eller klänning i valfri längd.

Gäster och middag

Promovendi med en gäst inbjuds till både ceremoni och middag.

Extra gäster

Om du önskar bjuda in fler gäster är kostnaden för middagen 950 kr/kuvert. Då promotionen 2022 inbegriper tre års promovendi kommer möjligheten att ta med sig extra gäster att vara begränsad. Debitering sker i efterhand via faktura från SLU. Vid anmälan av extra gäster ber vi att du fyller i dem i prioriteringsordning. Barn och ungdomar placeras i närheten av föräldrarna.

Det är många som vill delta vid våra doktorspromotioner och det kan vara ont om platser både vid ceremonin och middagen. Promovendi med gäster har dock förtur till extra platser. Under första halvan av september får du besked om platstillgången.  

Små barn vid ceremoni och middag

För dig som planerar att ha små barn med på ceremoni och middag vill vi uppmärksamma dig på att själva ceremonin tar ca 2,5-3 timmar. Det kommer att finnas videoöverföring till sal L i Undervisningshuset där man kan följa ceremonin med små barn har svårt att sitta still under lång tid. 

Av utrymmesskäl är det inte tillåtet att ställa upp barnvagnar i gångarna inne i aulan. Barnvagnar placeras lämpligen i foajén eller i sal L.

Den direkt efterföljande middagen är en sittning på ca 4 timmar. Barn deltar på samma vilkor som de vuxna vad gäller mat och dukning. Det är dock möjligt att ange önskemål om "barnvänligare mat". 

Mat och dryck

I anmälningsformuläret anger du särskilda kostönskemål för dig och dina gäster. Alkoholfritt vin eller annan alkoholfri dryck serveras alltid till den som så önskar och bordsvatten finns till alla. 

Biljetter

Du och din gäst/er kommer att få biljetter för tillträde till ceremoni och middag. 

Kostnader

Resa och logi

SLU står för din resa inom Sverige, från hemort till Uppsala, i samband med högtiden. Vi ber om att biljetter beställs i tid för att du ska kunna resa så ekonomiskt som möjligt. Senast den 8 november 2022 ska du skicka reseräkning och originalkvitton till Administrativa servicekontoret, Box 7020, 750 07 Uppsala. Om du är anställd på SLU ska du göra reseräkning i Primula (information om kontering fås via ceremonier@slu.se

SLU ersätter inte kostnader för:

 • Logi/hotell
 • Utrikesresor om du är bosatt utomlands
 • Kostnader för din inbjudna gäst och ev. extra gäster
 • Bilresor (ersätts endast om det inte finns andra möjliga färdsätt) 

Middag

Promovendi bjuds till middagen på Uppsala slott med en gäst. För ev. extra gäster får du betala en subventionerad kuvertkostnad på 950 kr, vilken faktureras efter promotionstillfället.  

Insignier och klädsel 

SLU ersätter inte kostnader för inköp eller hyra av:

 • Doktorshatt – inköp ca 4800-6000 kr (obligatorisk vid ceremonin)
 • Lagerkrans* - inköp 950 kr (obligatorisk vid ceremonin)
 • Doktorsring - inköp ca 7000 kr (ej obligatorisk vid ceremonin)
 • Högtidsdräkt (frack eller långklänning)

*Lagerkrans betälls centralt av SLU och faktureras i efterhand. 

Avbokning

Senast den 13 september 2022 måste avbokning ske till årets promotionshögtid om du av någon anledning inte kan delta. Efter detta datum debiteras en avbokningsavgift på 1 000 kr för kostnader som rör material som producerats för din räkning. Vid uppvisande av läkarintyg efter den 14 september debiteras ingen avbokningsavgift.