Rektorsavtackning 2018

Senast ändrad: 12 november 2018

Här anmäler du dig till den öppna avtackningsmottagningen för rektor Peter Högberg, den 6 december, kl. 15-17.

Anmälan behövs då det kommer att serveras förfriskningar vid avtackningen. 

Anmälan

Kostönskemål
Kostönskemål
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

Akademiintendenturen, Ledningskansliet

Jenny Sälgeback, akademiintendent
jenny.salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Pia Schultz, bitr. akademiintendent
pia.schultz@slu.se, 018-67 20 65

Adress: Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala

Besöksadress: Almas allé 8, Ultuna

Sidansvarig: pia.schultz@slu.se