Program – föreläsningar av nya professorer

Senast ändrad: 29 april 2021

Programmet anger starttider. Varje inslag är 30 minuter.

Onsdag 28 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Hjärnan bakom beteendet
Erika Roman, professor i husdjurens fysiologi

09.45 Chronic wasting disease in Norway and why the rest of Europe should worry
Bjørnar Ytrehus, professor i veterinärmedicinsk patologi

10.25 The struggle over sustainability: on the co-construction of meaning in environmental governance
Anke Fischer, professor i miljökommunikation

11.00 Naturen som inspirationskälla i materialdesign för bättre miljö
Gulaim Seisenbaeva, professor i oorganisk och fysikalisk kemi

12.30 Life underground: the diet of soil biota
Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning

13.05 Technology for safe nutrient recycling
Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik

13.45 The microbial engines of lakes
Stefan Bertilsson, professor i funktionell ekologi i limniska system

14.20 Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi

Torsdag 29 april

09.00 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

09.10 Element cycling in terrestrial ecosystems
Marie Spohn, professor i skogsmarkens biogeokemi

09.45 Forest-derived and other bio-materials in sustainable composites
Stergios Adamopoulos, professor i trävetenskap och träteknologi

10.25 Raffinerade biprodukter för raffinerade bioprodukter
Sylvia Larsson, professor i biomaterialvetenskap

11.00 The life and death of xylem cells determine the properties of wood
Hannele Tuominen, professor i skoglig växtfysiologi

12.30 The hidden gears that help us understand how forest ecosystems function
Michael Gundale, professor i skoglig vegetationsekologi

13.05 More than money: forest economics as a tool to better understand sustainability
Francisco X Aguilar, professor i skogsekonomi

13.40 Forest logistics: smarter solutions for working in the woods
Dag Fjeld, professor i skogsteknologi

Fakta:

Ingen anmälan krävs och du kan ansluta när du vill under dagarna. Professorerna kommer att installeras vid en ceremoni våren 2022.

 


Kontaktinformation