Välkommen till årets föreläsningar av nya professorer vid SLU Uppsala

Senast ändrad: 08 mars 2023

Delta och ställ frågor – online eller på plats! Föreläsningarna ges i Aulan, Undervisningshuset, Almas allé 10. Programmet anger starttider. Varje inslag är 30 minuter.

Du som följer sändningen online kan ställa frågor via nyaprofessorer@slu.se.

Från landsbygd och fruktsamhet till svampar och biodiversitet

Fredag 17 mars 

Förmiddag

08.30 Inledning
Rektor Maria Knutson Wedel
Moderator Malin von Essen

Att applicera epidemiologiska principer på kliniska problem
Nils Fall, professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi

09.10 Reproduktion – så mycket mer än ägg och spermier!
Renée Båge, professor i husdjursreproduktion

10.10 Förhållandet mellan växter och mikroorganismer – It’s complicated!
Magnus Karlsson, professor i växtpatologi

10.40 Rural development – a global challenge
Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

11.20 Multifunktionella grönytor i städer för biodiversitet och människors hälsa
Marcus Hedblom, professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Eftermiddag – inspelade föreläsningar (ges inte på plats)

13.00 Technology for safe nutrient recycling
Björn Vinnerås, professor i kretsloppsteknik

13.30 Life underground: the diet of soil biota
Anke Herrmann, professor i markens näringsomsättning

14.00 Entreprenörskap på landsbygden
Johan Gaddefors, professor i företagsekonomi

Installationsceremoni

17.00 Aulan, Undervisningshuset. Den som önskar delta är välkommen att kontakta akademiintendenturen på ceremonier@slu.se.