Välkommen till årets föreläsningar av nya professorer vid SLU Alnarp!

Senast ändrad: 12 maj 2023

Föreläsningarna ges i Aulan, Alnarpsgården. Programmet anger starttider. Varje inslag är 30 minuter.

Fredag 12 maj

Stadsbotanik, skogspolitik och en odling som är baljväxtrik

10.00 Inledning

Rektor Maria Knutson Wedel

Moderator Malin von Essen

Mer bönor och ärter, och fler grödor i odlingen

Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem

10.40 Kaffe/te

11.10 Stadsgrönska som trivsel och skydd

Åsa Ode Sang, professor i urban vegetationsutformning

11.40 Forest policy and planning – meeting societal challenges in the times of change

Vilis Brukas, professor i skoglig planering

Fakta:

Deltagande

• på plats: SLU Alnarp. Aulan, Alnarpsgården, Sundsvägen 6
• online: via www.slu.se/professorer


Ingen anmälan behövs för att delta, vare sig på plats eller online.

Här presenteras våra nya professorer.