Tomas Brodin, professor i akvatisk ekologi

Senast ändrad: 16 januari 2024

Tomas Brodin är sedan den 1 augusti 2018 professor i akvatisk ekologi. Hans installationsföreläsning har titeln: "Är läkemedel dåliga för miljön?"

Tomas Brodin är akvatisk ekolog och undersöker hur läkemedelsrester som passerar reningsverken påverkar vattenlevande organismer.

Han använder sina kunskaper inom evolutions- och beteendeekologi för att förbättra den ekologiska relevansen i de riskbedömningar som görs kring kemikalier (framförallt läkemedel) i våra vattenmiljöer.

Hans forskning överbryggar klyftan mellan laboratoriet och verkligheten genom att kombinera labb-försök, som visar orsakssamband, med storskaliga fältstudier som svarar på tiotusenkronorsfrågan: Vad händer i sjön eller ån?

Se filmen!

Lär känna professor Tomas Brodin och hans verksamhet.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Tomas Brodins föreläsning.

Fakta:

Biografi

Tomas Brodin föddes 1971 i Umeå, men växte upp i Djäkneböle, en liten by 20 km sydväst om Umeå präglad av jord- och skogsbruk. Han läste biologi vid Umeå universitet och tog ut examen 2000, och fortsatte sedan med doktorandstudier i evolutionär ekologi vid samma universitet. 

Han disputerade 2005 med en avhandling om hur rovdjur påverkar sina bytespopulationer. Därefter följde två år som postdoktor vid University of California, Davis, där han studerade beteendeekologi med fokus på vad som bestämmer vilka individer som sprider sig och varför de väljer att göra det. Han återvände 2009 till Umeå universitet, där han har varit verksam sedan dess, och 2017 antogs han som docent i ekologi.

Sedan återkomsten från Kalifornien har Tomas Brodins forskning främst fokuserat på två parallella spår kopplade till mänsklig påverkan. Han har bland annat studerat hur främmande arter påverkar de ekosystem som de invaderar och vad som styr om invasionen är framgångsrik eller inte.

Under de senaste åren har hans forskning främst handlat om hur de läkemedel som vi använder, och som sedan hamnar i våra vattendrag, påverkar djur och i förlängningen förändrar hela ekosystem.

Relaterade sidor: