Anna Skarin, professor i renskötsel

Senast ändrad: 13 maj 2022
Bild av Anna Skarin.

Anna Skarin är sedan 1 augusti 2021 professor i renskötsel. Hennes installationsföreläsning har titeln "En väldigt liten prick" – exploateringar i renbetesland.

Anna Skarins forskning handlar om renars beteende och val av betesområde, och om hur djuren själva påverkar vegetationen. En viktig fråga är hur renarnas val påverkas av renskötaren och av olika störningskällor, som vindkraft, gruvor och andra former av mänsklig aktivitet samt rovdjur, och i förlängningen hur detta påverkar produktionen i renskötseln. Insamling och analys av data på hur renar rör sig i landskapet är grundläggande i hennes forskning, men också att kunskapsproduktionen sker i nära samarbete med renskötseln.

Se filmen!

Lär känna professor Anna Skarin och hennes verksamhet.

Installationsföreläsning

Se Anna Skarins installationsföreläsning "En väldigt liten prick" – exploateringar i renbetesland.

Bild av Anna Skarin med renar.
Anna Skarins forskning bedrivs i nära samarbete med renskötseln. Här medverkar hon vid renskiljning i Ståkke sameby, där hon bland annat studerar hur utfodring påverkar renarnas naturliga betesbeteende. Foto: Heidi Rautiainen

Pressbilder

Anna Skarin, porträtt Foto: Jenny Svennås-Gillner

Anna Skarin, verksamhetsbild Foto: Heidi Rautiainen

Bilderna får användas i redaktionellt, icke-kommersiellt material som rör Anna Skarin och dennes verksamhet vid SLU.

Fakta:

Biografi

Anna Skarin föddes 1972 i Uppsala. Efter jobb i norr och ett års studier av Nordkalottens ekologi vid dåvarande Samernas folkhögskola i Jokkmokk läste hon biologi vid Uppsala universitet och tog ut sin examen 2001. Examensarbetet, om renens val av betesmarker, genomfördes vid SLU:s dåvarande enhet för renskötsel. Strax därefter fortsatte hon med doktorandstudier vid SLU om hur renen väljer sommarbetesområde i fjällen och hon disputerade 2006. Forskarkarriären fortsatte och 2010 blev hon forskarassistent i renskötsel och inriktade sig på hur renar och renskötsel påverkas av annan markanvändning och närvaro av rovdjur, men också på hur renar och andra djur påverkar vegetationen.

År 2017 blev Anna Skarin docent i husdjursvetenskap med inriktning mot extensiv djurhållning. Insamling och analys av data på hur renar rör sig i landskapet är grundläggande i hennes forskning, men också att kunskapsproduktionen sker i nära samarbete med renskötseln.

Relaterade sidor: