Dag Fjeld, professor i skogsteknologi med inriktning mot logistik

Senast ändrad: 13 april 2022
Porträtt av Dag Fjeld.

Dag Fjeld är sedan den 1 maj 2020 professor i skogsteknologi med inriktning mot logistik. Hans installationsföreläsning har titeln: "Forest logistics – smarter solutions for working in the woods"

Dag Fjelds forskningsområde är skogslogistik, som enkelt uttryckt handlar om att få virke från skog till kund. Syftet med forskningen är ofta att leverera smarta lösningar på praktiska utmaningar, som sträcker sig från strategiska aspekter på råvaruinköp och utveckling av leveranssystem, via virkesflöden och lagerplanering till den slutliga styrningen av avverkning och transport. Han tycker att det är viktigt att fokusera på intressentkapacitet och är en varm förespråkare av samarbete inom forskning, rådgivning och utbildning.

Se filmen!

Lär känna professor Dag Fjeld och hans verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Dag Fjelds föreläsning.

BIld av Dag Fjeld i samtal med några studenter.
Dag Fjeld uppskattar möten med studenter. Här handlar det om planering av sjötransporter av timmer och utveckling av logistiklösningar. Foto: Mattias Pettersson

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Dag Erik Fjeld föddes 1963 i nordvästra Kanada. Efter en skoglig examen 1987 vid University of British Columbia flyttade han till Norge, där arbete på familjens skogsfastighet följdes av anställningar inom skogsägarrörelsen och skogsstyrelsen. Därefter återvände han till den akademiska världen och 1994 tog han ut en doktorsexamen i skogsteknologi vid Norges Landbrukshøyskole. Resan gick vidare till forskning kring drivning och transport vid Norsk institutt for skogforskning i Bergen.

År 1999 kom Dag Fjeld till Sverige och ett lektorat vid SLU i Umeå. Efter ett initiativ från skogsnäringen 2004 ägnade han en stor del av de följande tio åren åt utveckling av inriktningen för skogsindustriell råvaruförsörjning (RÅG) inom jägmästarprogrammet vid SLU. Därefter har Fjeld undervisat eller forskat vid flera lärosäten, som research professor vid Norsk institutt for bioøkonomi, som professor vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som adjungerad professor vid SLU och som gästprofessor vid Universität für Bodenkultur Wien.

Relaterade sidor: