Sylvia Larsson, professor i teknisk biomaterialvetenskap

Senast ändrad: 13 april 2022
Porträtt av Sylvia Larsson.

Sylvia Larsson är sedan den 1 maj 2020 professor i teknisk biomaterialvetenskap. Hennes installationsföreläsning har titeln: "Raffinerade biprodukter för raffinerade bioprodukter".

Sylvia Larssons forskning handlar om processer som förenklar användningen av biobaserade biprodukter så att det blir lättare för industrier att välja bort fossila alternativ. En viktig uppgift är att öka kunskapen om hur man bäst kan använda råvarors och biprodukters inneboende egenskaper. Andra uppgifter är att visa hur råvaror kan förbehandlas för att bättre anpassas till olika omvandlingsprocesser och att utveckla metoder för att skapa funktionella komponenter för nya produkter. Sylvia Larsson är bekväm i storskaliga miljöer och i sammanhang som kräver konkret problemlösning; dessa leder sedan till grundläggande och nyfikenhetsdriven forskning som bidrar till vetenskaplig utveckling av mer generell karaktär.

Se filmen!

Lär känna professor Sylvia Larsson och hennes verksamhet. Obs. Filmen har valbara undertexter på svenska och engelska.

Installationsföreläsning

Här kan du följa professor Sylvia Larssons föreläsning.

Bild av Sylvia Larsson i samtal.
Sylvia Larsson och kollegan Glaydson Simões dos Reis undersöker ytegenskaper hosaktiverat biokol som tillverkats från granbark. Vid Biomassateknologiskt centrum studeras hela materialberednings- och förädlingskedjor – från lastbilslass till gram – där biprodukter från skog, åker och biobaserad industri omvandlas till materialkomponenter eller anpassas för specifika industriella processer. Foto: Mattias Pettersson

Pressfoton

Fakta:

Biografi

Sylvia Larsson föddes i Vännäs 1971. Hon utbildade sig till grundskollärare i matematik och naturorienterande ämnen samt till energiingenjör vid Umeå universitet. Till SLU kom hon 1999 som forskningsassistent vid institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap. Efter en tid påbörjade hon en forskarutbildning och 2008 tog hon ut en doktorsexamen i teknologi, med en avhandling om tillverkning av bränslepellets av rörflen. Efter en postdok-period vid University of British Columbia i Vancouver återvände hon till SLU för en forskarassistenttjänst.

År 2014 antogs Sylvia Larsson som docent i bulkhantering av biomassa vid SLU och åtog sig även uppdraget att vara föreståndare för Biomassateknologiskt centrum, BTC, vid SLU i Umeå. Hennes forskning har till stor del bedrivits i pilotskala med partikulära material i syfte att underlätta hanteringen och nyttjandet av biobaserade biprodukter i industriella processer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation