Fakturaadress och -hantering

Senast ändrad: 05 december 2018

SLU kan ta emot fakturor elektroniskt som PEPPOL- eller svefakturor, via e-post eller brev.

Den 1 april 2019 blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft ska leverantörer därför skicka e-faktura till SLU. Redan nu ställer vi krav på e-faktura i våra upphandlingar!

 

Klicka på den expanderbara menyn för mer information. 

Skicka fakturor TILL SLU

Lagkrav på obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Den 1 april 2019 blir lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF-faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft ska leverantörer skicka e-faktura SLU. Redan nu ställer vi krav på e-faktura i våra upphandlingar!

Lagen gäller dock inte retroaktivt. Om leverantören har tecknat ett avtal med SLU innan 1 april 2019 och det där inte finns krav på e-faktura kan leverantören fortsätta att skicka fakturor på samma sätt som tidigare, vid fakturering som avser det enskilda avtalet.

Längre ner på sidan finns information om hur man gör för att skicka e-faktura till oss.

 

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen finns att läsa här: Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling 

 

Fakturaadress

SLU:s fakturaadress är:

SLU Fakturamottagning
Box 7090
750 07 Uppsala

 

Denna ska alltid anges på fakturan.

Det är viktigt att enbart fakturaadressen står i adressfältet, fakturareferensen ska anges i ett särskilt fält (se avsnittet om fakturareferens).

Om namnet på beställaren trots detta anges i fakturaadressen får namnet aldrig stå först i fakturaadressen! Då kan fakturan betraktas vara utställd till beställaren och inte till SLU och beställaren riskerar att bli personligt betalningsansvarig.

 

Fakturareferens

 • Om det finns ett ordernummer (om beställningen har utförts i SLU:s beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo) ska denna anges som referens.

 • Om ordernummer saknas ska beställarens fakturareferens anges på fakturan som "Er referens" (SLU:s referens). SLU:s referenskoder består av tre siffror+tre bokstäver, t.ex. 123ABC.

 • Bara koden ska anges på fakturan och inget annat. Det får alltså bara stå t.ex. "123ABC" och inte "Ref: 123ABC".

 • Leverantören måste ange referensen i ett särskilt fält i sitt fakturasystem. Det finns alltid ett fält i fakturasystemen som är avsedd för kundens referens och det är viktigt att referensen anges där. På så sätt hamnar den på rätt plats i fakturan och vårt fakturasystem (Proceedo) hittar referensen automatiskt.

 

Typer av fakturor som SLU kan ta emot

SLU kan ta emot fakturor på tre sätt. Från och med 1 april 2019 blir det dock obligatoriskt att skicka e-faktura till offentlig sektor och leverantörer ska då skicka fakturor till SLU enligt alternativ 1. Redan nu är det krav på e-faktura i våra upphandlingar.

 1. elektroniskt i formatet PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0
 2. via e-post i formatet pdf eller tiff
 3. pappersfakturor via brev

 

 

Elektroniskt som PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0

SLU kan ta emot elektroniska fakturor (e-fakturor) i formatet PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0. Från och med 1 april 2019 kommer vi även att kunna ta emot PEPPOL BIS Billing 3.0.

Skicka e-faktura till SLU

Leverantörer kan skicka e-faktura till SLU på fyra olika sätt. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information.

Information till leverantörer som inte skickar e-faktura idag

Om leverantören inte har ett affärssystem:

Leverantörer utan affärssystem kan använda Visma Proceedos leverantörsportal för att skicka e-faktura till oss. Se dokumentet Skicka e-faktura till Sveriges lantbruksuniversitet för mer information

Om leverantören har ett affärssystem:

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Leverantören kan fråga sin systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

 

Kontakta ekonomisystem@slu.se vid eventuella frågor. 

 

Via e-post i formatet pdf eller tiff

OBS! Från och med 1 april 2019 blir det obligatoriskt att skicka e-faktura till offentlig sektor, vilket innebär att leverantörer då ska skicka e-faktura till SLU.

Fakturor via e-post ska skickas till slufaktura@slu.se.

En kvittens skickas till avsändarens e-postadress när fakturan kommit till mejlinkorgen.

Krav på innehåll och hantering av information i mejlet:
 • Fakturan ska bifogas mejlet och måste vara i formatet pdf eller tiff.

 • En faktura = en bifogad fil.

 • Ev. bilagor till fakturan måste ingå i samma fil som fakturan. Varje dokument i mejlet tolkas som 1 st faktura.

 • Ev. information i själva mejlet kommer inte att läsas. Processen är helt automatiserad och ingen person bevakar inkommande mejl. Fakturafrågor och supportärenden ställs till proceedosupport@slu.se.

 

Utbetalningsblanketter via Proceedo

Dessa blanketter får endast användas internt inom SLU!

Samtliga "utbetalningsblanketter via Proceedo" (se Blanketter) inklusive bilagor kan också mejlas till slufaktura@slu.se. Tänk på att blanketten och ev. bilagor måste skickas tillsammans som en fil.

 

Pappersfakturor via brev

 OBS! Från och med 1 april 2019 blir det obligatoriskt att skicka e-faktura till offentlig sektor, vilket innebär att leverantörer då ska skicka e-faktura till SLU.

Pappersfakturor ska skickas till fakturaadressen (se ovan).

Fakturorna vidarebefordras därefter till en extern skanningscentral som skannar fakturorna. De skickas sedan digitalt till SLU.

 


Kontaktinformation

Frågor om att skicka e-faktura i formatet PEPPOL BIS 5 A ver 2 (Svefaktura BIS 5A 2.0) eller Svefaktura 1.0 till SLU:
ekonomisystem@slu.se

Frågor om övriga sätt att skicka fakturor:
proceedosupport@slu.se

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se