SLU söker en ny prorektor

Senast ändrad: 19 mars 2021
Bild på annons för ny prorektor.

SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld. Vid årsskiftet avslutas vår nuvarande prorektors förordnande. Är du kanske vår nya prorektor?

Arbetsuppgifter för prorektor

Prorektor förväntas att:

  • utifrån SLU:s vision, värdegrund och verksamhetsidé tillsammans med rektor och den övriga ledningen aktivt leda en god utveckling av SLU:s hela verksamhet
  • utifrån en helhetssyn och i samarbete med universitetets övriga ledning, formulera strategiska frågeställningar och mål för universitetets fortsatta positiva utveckling på lång sikt
  • analysera omvärlden och stärka SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling
  • vidareutveckla SLU:s arbets- och studiemiljö för såväl medarbetare som studenter
  • vara synlig i organisationen, fånga upp idéer och initiativ till förnyelse och förändring
  • tillsammans med övriga ledningen aktivt bidra till utvecklingen av SLU:s samverkan med externa aktörer inom offentlig sektor, näringsliv och relevanta organisationer
  • etablera och fördjupa relationer och kontakter med viktiga samarbetsparter för SLU såväl nationellt som internationellt.

I utlysningen står mer om uppdraget, vad det omfattar och vad vi önskar oss av dig som söker jobbet. Klicka här eller på den gröna knappen överst på sidan för att komma till utlysningen.

Fler detaljer om hur rekryteringsprocessen går till hittar du på vår interna webbsida:

 

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se