Ny rektor sökes till SLU

Senast ändrad: 27 juni 2018
Ny-rektor-annons-300.jpg

Vi söker ny rektor. Världens viktigaste jobb? Vi tycker det. Välkommen till oss!

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna både på land och i vatten samt kring bioekonomi.

Vi arbetar med hållbar utveckling av städer och landsbygd och verkar för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande. SLU producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad för ett hållbart näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU:s forskare, lärare, miljöanalytiker och studenter arbetar med själva grunden för vår existens – tillgången till mat, rent vatten, material, energi samt hanteringen av klimatförändringar. Men det handlar också om relationerna till våra sällskapsdjur, om hälsa och naturupplevelser och hur vi ska utforma våra städer.

Nu söker vi en rektor som vill leda vår fortsatta utveckling mot ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. Nuvarande rektor lämnar sin anställning den 1 januari 2019.

Verksamhet och organisation

SLU bedriver utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. Våra huvudorter är Uppsala, Alnarp och Umeå men utbildning och forskning bedrivs på ytterligare ett 30-tal platser i landet. Rektor är placerad i Uppsala men förväntas vara en närvarande ledare på samtliga verksamhetsorter. Universitetet har cirka 3 600 anställda, 5 000 studenter och en omsättning på 3,4 miljarder kronor.

Rektor, som är myndighetschef, utses av regeringen efter förslag från universitetets styrelse för en period av högst sex år med möjlighet till tre plus tre års förlängning.

Förväntningar och kvalifikationer

Rektor förväntas:

 • stärka och synliggöra SLU:s betydelsefulla roll och bidrag till en hållbar samhällsutveckling,
 • aktivt bidra till utvecklingen av SLU:s samverkan med aktörer inom näringsliv och övriga samhället, 
 • aktivt utveckla SLU:s attraktionskraft som vetenskaplig samarbetspartner, såväl nationellt som internationellt,
 • vara en aktiv företrädare för universitetet i externa sammanhang,
 • leda utvecklingen och expansionen av universitetets utbildningar och
 • leda universitetet på ett sätt som skapar stolthet och engagemang hos studenter och medarbetare.

Rektor förväntas ha:

 • erfarenhet av att ha lett och strategiskt utvecklat akademisk verksamhet,
 • en aktad vetenskaplig ställning,
 • tidigare chefs- och ledarerfarenhet,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess processer,
 • internationell erfarenhet.

Rektor ska:

 • uppfylla behörighetskraven för anställning som professor eller lektor enligt högskoleförordningen (HF 2 kap 11 §),
 • vara svensk medborgare (förordning 2012:694 om svenskt medborgarskap för vissa myndighetschefer).

Mer information

Sista ansökningsdag är 27 augusti. Kandidater kan också nomineras av den som är anställd vid SLU.

Kontakt


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se