Smedjeveckan

Senast ändrad: 21 december 2022

Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara sista veckan i september varje år. Smedjeveckan började som en studentaktivitet 1998 och målsättningen var att skapa en kreativ mötesplats mellan studenter och näringsliv.

Smedjeveckan 2022

Smedjeveckan 2022 hade temat En jord där människor och djur mår bra. Under veckan arrangerades bland annat en dag med pollinerare i fokus och en innovationsdag om framtidens hållbara mat

Så här såg programmet för veckan ut.

Smedjeveckan 2021

Under Smedjeveckan 2021 berättade forskare om foder till djur och mat till människor samt om hundars och hästars välfärd. Dessutom delades det första innovationpriset skapat av SLU Skara och Sparbanken Skaraborg ut. 

Så här såg programmet för veckan ut.

Smedjeveckan 2020

Smedjeveckan 2020 var helt digital. Vi visade filmer med forskare och medarbetare som berättade om smittor mellan djur och människor, senaste nytt om markvetenskap, rådgivning i landsbygdsbranschen, hästfolk och våra attityder. Det gick också att besöka Veterinärmuseet, mitt på SLU campus i Skara. Här är hela programmet.

Smedjeveckan 2019

Digitaliseringens utmaningar

Smedjeveckan vid SLU i Skara 2019 hade temat digitaliseringens utmaningar. Så här såg programmet ut.

En kortare resumé finns i SLU:s personaltidning Resurs.

Smedjeveckan 2018

Höjdpunkten för Smedjeveckan 2018 var när H.K.H Prins Carl-Philip invigde Götala Nöt- ochh lammköttsforskning. 

För övrigt var det cafékvällar om att äta kaninkött och hur man i Australien bedömer kvaliteten på kött. det var också en rundvandring bland historiska spår i naturbetesmarkerna på SLU:s forskningsanläggning Götala.

På Hästivalen berättade forskarna bland annat om hästens beteende och välfärd. Veterinärmuséet hade öppet och Arkivet med veterinärhistorisk litteratur och boksamlingar invigdes.

Här är programmet för veckan.

Smedjeveckan 2017

Vid Smedjeveckan 2017, sista veckan i september firades det rejält. Detta var året då SLU fyllde 40 år. Förutom ett populärvetenskapliogt program avslutades veckan med Öppet campus.

Mer om Smedjeveckan 2017.

Smedjeveckan 2016

Green Care-konferens
Sveriges första Green Carekonferens arrangeras i Skara. Green Care går ut på att använda lantbruksgårdar eller andra gröna miljöer för att främja människor hälsa och livskvalitet. Verksamheten kan delas in i fyra olika områden: djur, natur, trädgård och lantgårdar. Green Care vänder sig till en varierad målgrupp, allt från skolelever, person med funktionsnedsättning, nyanlända, vårdpatienter till äldre med demens. Konferensen ägde rum på Stadshotellet i Skara.

Klicka här för program

Seminarium om precisionsodling
Hur skapar vi mer integrerade och precisions-inriktade åtgärder mot ogräs och växtskadegörare?

Hearings om framtida satsningar
SLU och Västra Götalandsregionen har genom särskild treårig överenskommelse satsat på fyra utvecklingsområden: Nöt- och lammkött med forskningsstationen Götala. Precisionsodling med forskningsstationen Lanna. Rådgivning (RådNu). Bioenergi.

I ett gemensamt grönt kluster stärks samarbetet på SLU Campus i Skara, med bland andra JTI och Agroväst, men också med omgivande aktörer i länet, nationellt och internationellt. Under Smedjeveckan diskuterades framtida utmaningar och samverkan inom respektive område.

Nöt- och lammkött
Vad är framtidens utmaningar inom området? Presentation och dialog. Hur kan den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna och bidra till framtida utveckling? Margareta Stigson och Anna Hessle.

Hearing om RådNu - kompetenscentrum för rådgivning
Vad är framtidens utmaningar inom området? Presentation och dialog. Vad har framtidssatsningen RådNu – ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning identifierat för utmaningar? Hur kan den västsvenska satsningen svara upp mot utmaningarna och bidra till framtida utveckling? Margareta Stigson och Magnus Ljung

SLU i Skara, idag och i framtiden
Information om SLU:s verksamhet i Skara. Platschef Margareta Stigson. Forskningsledare Bo Stenberg berättade om Precisionsskolan.se och Verktygsportalen för precisionsodling. Samverkanslektor Mats Söderström presenterade SLU:s och Västra Götalandsregionens samverkanssatsning inom precisionsodling

Workshop om precisionsodling
Kort introduktion om den nya infrastruktursatsningen på sensorteknik i växtodlingen och på försöksteknik som möter framtidens krav med bland andra forskningsassistent Lena Engström, som är insatt i stallgödselförsök.

Dialog kring framtidens forskningsutmaningar inom precisionsodling och möjligheter med fältförsök. Margareta Stigson, Bo Stenberg

Hearing om framtida strategier för SLU Campus i Skara
Kort lägesrapport och dialog om hur den västsvenska satsningen kan leva upp till framtidens utmaningar. Vad har kommit fram hittills utifrån de olika mötena i Smedjeveckan? Vilka förväntningar finns inför framtiden? Strategidiskussion med finansiärer och övriga inbjudna. Margareta Stigson och Göran Fock

 

 

Smedjeveckan 2015

Tema: Djuren och döden

Till vägs ände – en utställning om djuren och döden. Invigning av en utökad utställning på Veterinärmuseet.

Hästdagen, i samverkan med HNS bjuder Skara Hästland och SLU in till Hästforum

Diskussion: När hästens liv är över - vad händer och vilka alternativ finns?

Så går det till att avliva en häst. Djursjukhusets personal berättar om hur avlivning av hästar går till där.

Science café:  "Lagens ramar på liv och död"

Erfarenheter och möjligheter med UAS i svensk växtodling. Svenskt UAS-nätverk bjuder in till seminarium. UAS står för Unmanned Aerial System, kanske mer känt som drönare. Under dagen presenteras erfarenheter och diskuteras möjligheter med UAS i svensk växtodling.

Äta insekter Nonnens vänner arrangerar Framtidssmedja om att äta insekter. Ellen Gellerbrant från Hakuna Mat berättar om ätbara insekter och bjuder på smakprovning.

Maten, livet och döden – Avslutningsseminarium för Hållbara matvägar Det treåriga syntesprojektet Hållbara matvägar genomförs i ett samarbete mellan SP Food and Science (fd SIK)SLU och JTI, som tillsammans täcker kompetens om hållbarhet i hela kedjan samt produktkvalitet i bred bemärkelse. Detta inkluderar både sensoriska, mikrobiologiska, djuretiska samt ekonomiska och sociala aspekter.

Projektet Hållbara matvägar syftar till att sammanställa vetenskaplig och praktisk kunskap om hur livsmedelsproduktion, från jord till bord, kan bli mer miljömässigt hållbar. 

Nyheter inom precisionsodling och markkartering Agroväst, POS, SLU och Markkarteringsrådet bjuder in till en förmiddag om markkartering.

Det senaste om ”smart planes” och UAS Anna Rydberg, JTI, visar hur tekniken med UAS (Unmanned Aerial Systems), så kallade drönare, fungerar. De är en god hjälp för inom animalieproduktion och precisionsodling.

DISAdag med tema slakt och avlivning meNY arrangerar seminariet Utveckling gällande befintliga och nya bedövningsmetoder med Lotta Berg, veterinär och professor i husdjurens miljö och hälsa, SLU. Diskussion och frågestund kring djuromsorg med slakt och avlivning.

Slakt vs Avlivning – För vems skull gör vi vilket? Lotta Berg, veterinär och professor i husjurens miljö och hälsa, SLU, och veterinär Naser Arzoomand, Livsmedelsverket, presenterar sina perspektiv tillsammans med en djurskötare.

#Etisktkött och mobil slakt Hälsingestintans mobila slakt ger kvalitetskött till konsumenterna och lönsamhet för svensk livsmedelsproduktion. Thomas Lyck, chef för mobila slakteriet presenterar företaget och deras syn på ”djuren och döden”.

Bio Kontrast visar filmen ”Revolten”

Föreläsning ”Hur kan vuxna stödja barn i sorgen då ett husdjur dör eller avlivas? Veterinärmuseet arrangerar i samband med den utökade utställningen ”Till vägs ände – om djuren och döden” denna föreläsning om hur vi kan stödja barn som sörjer sina djur.

Fikainformation om aktiviteterna inom Gröna möten  Under paraplyet Gröna möten samlas seminarier, konferenser och andra händelser som handlar om gröna näringarna.

Öppet Campus Alla verksamheter öppnar upp portarna för allmänheten och visar resultat från forskning och pågående projekt. Det kommer finnas många aktiviteter för barn och familjer!

Smedjeveckan 2014

Rådgivning i förändring: Framtida kompetensbehov och förändrade roller Projektledare Magnus Ljung berättade om SLU:s satsning på ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning och diskuterar hur rådgivningen förändras och kompetensbehovet växer fram.

Full koll på djuren – med teknikens hjälp Välkommen till Öppet us på Götala nöt- och lammköttscentrum, gammal beprövad teknik och nya spännande lösningar!

Workshop kring världens modernaste entreprenörskapsutbildning Direkt från bla Stanford University via Drivhuset Sverige till Green Tech Park i Skara. Välkommen att växa i din ta-sig-för-samhet! 

FoodKIC – en europeisk livsmedelssatsning

Tänk till! Richard Andersson föreläste om vikten att våga tänka nytt och utmana det traditionella. En idé har inget större värde om den inte förverkligas och nyttiggörs.

Seminarium om smågrisproduktion

  • Current issues in piglet production in the UK, professor Sandra Edwards – University of New Castle.
  • Current issues in piglet production in Finland, professor Olli Peltoniemi – Helsingfors Universitet.
  • Current issues in piglet production in Denmark, senior forskare Lene Juul Pedersen – Århus Universitet.
  • Current issues in piglet production in Norway, professor Tore Framstad – Norges Miljö och Biovetenskapliga Universitet (fd. Veterinärhögskolan).

Disputation- Strategic use of straw at farrowing -Effects on behaviour, health and production in sows and pigletsRebecka Westin. http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/disputationer/2014/9/rebecka-westin/

Hästdagen - medverkan i Skara Hästivalen

  • Körhall, clinic. ”Orädd som en polishäst - lär dig miljöträning med häst så att ryttare och häst känner sig trygga med varandra”. Jenny Yngvesson, Anna Lundberg, SLU, Ulla-Carin Carlsson- Lindqvist.
  • Körhall, clinic. ”Med hästen som redskap: Glädje, träning och rehabilitering”. Marita Mattsson, VG ridsp. Stina Hallerstedt Axevalla. Vanja Sandgren, SLU-projektet ”Djur, människors hälsa och företagande”.

Plats: Axevalla travbana. 

Smedjeveckan 2013

Årets program innehöll Uppdrag 12, djursjukskötare, hästföretagare, sjuksköterskor, etologer, egenföretagare och andra samlades kring ämnet djur och människors hälsa för att reda ut begreppen. Mer info.

Hundens beteende- frågor och svar, rallylydnad, apportering med SLU:s studenter.

Rehabilitering och friskvård för djur: föreläsning av Frida Hamberg, Skara djursjukhus.

Häst och människa, hur kan relationen förbättras?

Horse Assisted education & Equine Guided Coaching – Sylvia Persson, SLU.

Hästens behov ur ett biologiskt perspektiv, Anna Lundberg, forskare, SLU.

Mer info om hästdagen

”Om sjuka djur och botemedel genom historien”.  Öppet hus på Veterinärmuseet och guidning med Göran Jönsson.

Hela veckans program

Smedjeveckan 2012

Konferens: Djurs betydelse inom vård, omsorg och rehabilitering.

Föreläsning: Om djurs tänder och tandsjukdomar, Skara djursjukhus.
Hästforum: Ett seminarium om Hästen – en naturlig del av Västra Götalands samhällsutveckling och planering.

Amazonas svarta jord: Lämningar från indiansamhällen kan förändra historien kring Amazonas. Forskare visar resultat från ett pågående arkeologiskt och markvetenskapligt fältprojekt om förkolumbianska markanvändnings- och vattenhanteringssystem i Brasilien, "Amazonian Dark Earths”. Christian Isendahl, Uppsala universitet, en av Sveriges ledande arkeologiska experter vad gäller Sydamerika föreläste tillsammans med Mats Söderström, SLU Skara.

Seminarium: Mänsklig eller omänsklig slakt?

Licentiatavhandling: Sofia Wiberg - ”Slaughter – not only about animals. An interdisciplinary study of handling of cattle at slaughter” Föreläsning: Om hästinfluensa och vaccinationsrutiner , Trine Friis Madsen, Skara djursjukhus.

Konstnatten: I och omkring Veterinärmuseet, boktryckarkonsten från 1500-talet och framåt, grafik - Högtryck hos veterinären, Skarabilder, ljusinstallation runt Veterinärmuseet


Kontaktinformation