Program Smedjeveckan 2018

Senast ändrad: 14 september 2018

* Evenemang öppna för allmänheten

Måndag 24 september

Nordic Meat Quality
Inbjudna deltagare.

14.00 – 17.00
"Round table" - diskussion - Nordic meat quality  /Interreg-programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack och projektet ”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött”.

Plats: Nonnenrummet i Smedjan. 

19.00 -
Middag för deltagarna och "Round table" - diskussion. 

Tisdag 25 sep

Nordic Meat Quality
Inbjudna deltagare.

09.00-12.00
Workshop Nordic Meat Quality  / RISE och Svenska Köttföretagen.

Plats: Nonnenrummet i Smedjan.

Nötköttsproduktion
Inbjudna deltagare.

13.00 – 17.00
SLU-internt forskarmöte tillsammans med styrgruppen för Agrovästs nöt- och lammköttsprogram.

Plats: Hernquistsalen Smedjan.

Veterinärmuseet
* Öppet för allmänheten.

13.30-14.30
Guidning i  Veterinärhistoriska muséet.

Ingen kostnad, ingen föranmälan.

Cafékväll: Hur bedömer man köttkvalitet på nöt och lamm i Australien?
* Öppet för allmänheten
.

19.00 - ca 20.30 
Cafékväll med  agronomie doktor Aarti Tobin: Hur bedömer man köttkvalitet på nöt och lamm i Australien? Presentation om det australiensiska köttklassificeringssystemet Meat Standard Australia med diskussion och frågestund.

Plats: Hernquistsalen Smedjan.

Ingen kostnad.

Anmälan senast 19 september via www.gronamoten.se, vi bjuder på fika.

Onsdag 26 september

Historiska spår i Götalas naturbetesmarker
* Öppet för allmänheten.

09.00 - 10.30  
Rundvandring bland historiska spår i Götalas naturbetesmarker med Harri Blomberg.

10.00 - 10.30
Förmiddagskaffe på Götala herrgård för deltagare i "Historiska spår".

10.45 - 11.30 
Föredrag med Maria Vretemark om den tidiga svenska historien med fokus på vilken betydelse Götala med omnejd haft i denna.  för deltagare i "Historiska spår".

Ingen kostnad.

Anmälan senast 19 september via www.gronamoten.se .

Samling vid parkeringen, Götala herrgård. 

Invigning av SLU Götala nöt- och lammköttscentrum, H.K.H. Prins Carl Philip
Inbjudna gäster deltar under lunch och invigning.

12.15 - 14.15                   
Invigning av SLU Götala nöt- och lammköttscentrum, H.K.H. Prins Carl Philip.  

Cafékväll: Kaniner som mat – igår, idag och imorgon
* Öppet för allmänheten.

18.00 – c:a 19.30
Föredrag av Anders Blom med mångårig erfarenhet av kaninuppfödning samt Maria Ekholm, kaninproducent och kokboksförfattare.

Plats: Hernquistsalen, Smedjan, SLU campus.

Ingen kostnad, ingen föranmälan, vi bjuder på fika.

Torsdag 27 september

Köttvetenskap och precisionsodling
Lektionspass för naturbrukselever.

09.30-12.00 
Lektionspass för naturbrukselever från Uddetorps och Sötåsens naturbruksgymnasier med bland andra Anders Karlsson, professor i köttvetenskap och Bo Stenberg, docent i markvetenskap.

Plats: Hernquistsalen, Smedjan.
 
Veterinärmuseet
* Öppet för allmänheten.

13.30-14.30
Guidning i  Veterinärhistoriska muséet.

Ingen kostnad, ingen föranmälan.

Lär dig köra traktor och grävmaskin
* Öppet för allmänheten.

18.00-20.00
Välkommen till Simulatorcenter på Naturbruksskolan Uddetorp. Instruktörer hjälper dig att prova på det senaste och klimatsmarta hjälpmedlet för att lära sig köra traktor, grävmaskin mm i simulator.

Ingen kostnad, ingen föranmälan.

Fredag 28 september

Invigning av Arkivet vid Veterinärhistoriska muséet
* Öppet för allmänheten

14.00-16.00  
Invigning av det nyrenoverade Arkivet med historisk veterinär litteratur och boksamlingar. Rundvandring i Veterinärhistoriska muséet.

Samling utanför Arkivet, strax vänster om huvudingången till Veterinärmuseet.

Ingen kostnad, ingen anmälan, vi bjuder på lättare förtäring.

Lördag 29 september 

Hästdag och Hästival
* Öppet för allmänheten

"Hästens välfärd", "Ridanläggning" och "Vi visar bredden".

13.00-16.00
I år samverkar SLU med Skara Hästland och Hästivalen.

Plats: Skålltorp, Skaraortens Ryttarförening.

Ingen kostnad, ingen anmälan.

Till programmet för Hästivalen

Fakta:

Smedjeveckan är ett återkommande populärvetenskapligt arrangemang vid SLU i Skara, alltid sista veckan i september. Vissa möten är för inbjudna inom respektive bransch. Andra arrangemang är till för en intresserad allmänhet.

Smedjeveckan startade som en studentaktivitet 1998 och målet var att skapa en kreativ mötesplats mellan studenter och näringsliv.