Smedjeveckans filmfestival 2021

Senast ändrad: 27 september 2021

Välkommen till Smedjeveckans digitala filmfestival! Här har vi samlat några filmer som visar olika delar av verksamheten på SLU Skaras campus.

Mitt liv med hund

Mitt liv med hund är ett unikt forskningsprojekt som pågår vid SLU i Skara, där både hundars och människor välmående och hälsa följs, från valptiden och genom hela hundens liv. Kanske du och din valp också vill vara med?


 

Klimatet och rådgivningsforskning

Matproduktion - både odling och djurhållning - påverkar klimatet. Valen som lantbrukare gör kan därmed vara såväl delar av problemen som av lösningarna. Och lantbrukets rådgivare är nyckelpersoner för ett mer långsiktigt hållbart lantbruk. Möt forskarna Jenny Höckert och Magnus Ljung vid SLU RådNu i Skara, det nationella kompetenscentrat som arbetar för effektivare och träffsäkrare rådgivning.

 

Smart Agri

Innovationsplattformen SmartAgri ger stöd till små och medelstora agtech-levererande företag som utvecklar digitala lösningar som är anpassade för lantbruksnäringen och livsmedelsindustrin i Västra Götaland och Halland. Lösningar som ger nya möjligheter inom ramen för den digitala transitionen och tekniksprånget för ökad konkurrenskraft inom agrara näringar. SmartAgri drivs av Agroväst, RISE och Science Park Skövde genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Västra Götalandsregionen.

Under Smedjeveckan visar SmartAgri några exempel på teknik som utvecklas inom ramen för innovationsplattformen.


Ökad precision vid spridning av flytgödsel


Ökad effektivitet i kålodling - säkrare skördeprognos med drönarteknik


Övervakning för betande djur

Med hjälp av sensorteknik kan kravet på daglig tillsyn av betande djur underlättas. Goati har tagit fram en innovation som inte bara kontrollerar positionering av djur på naturbetesmarker utan systemet registrerar även avvikande beteende och urskiljer rörelsemönster som indikerar på risker för djurets hälsa. Att veta var djuren är och hur djuren mår skapar en trygghet för bonden. Det sparar även tid och ger ökade möjligheter för bonden att göra rätt åtgärder vid rätt tidpunkt. Svarta Räven utvecklar innovationen inom ramen för SmartAgri och genom innovationsstöd från EIP-Agri. Förutom innovatörerna i Svarta Räven bidrar följande aktörer i arbetet: AWA, Agroväst, Contourline Tech, DesignWise, Intakan, RISE, SLU, Syntera, Zellout.