Bin och pollinerare, deras hälsa och välmående - och koppling till klimatet

Senast ändrad: 09 september 2022
spyfluga på åkervädd

Ny forskning om hur vi kan stödja pollinering och biodling presenteras under Smedjeveckan, SLU:s populärvetenskapliga evenemang i Skara den 28 september 2022. Samma dag avslutas också utställningen SURR! som visats i Fornbyn vid Västergötlands museum under sommaren.

Lotta Fabricius Kristiansen och Magnus Ljung, båda på SLU RådNu berättar om vad olika aktörer kan göra för att stödja pollinering – från trädgårdar till det brukade åkerlandskapet.

Drivande i forskningsprojekten är Lotta Fabricius Kristiansen, forskarassistent på SLU RådNu samt biodlare och initiativtagare till Pollinera Sverige tillsammans med Anna Lind Lewin, kommunikatör på SLU RådNu.

– Vi vill sprida kunskap om hur många olika pollinatörer det finns. På längre sikt vill vi förändra normerna kring odling och bidra till mer levande trädgårdar, grönytor och jordbrukslandskap, berättar Lotta Fabricius Kristiansen.

En utmaning är att skapa en miljö där det blommar hela säsongen och det finns föda för humlor, bin, skalbaggar, flugor och fjärilar. Mat och bostäder måste finnas hela året. En sådan miljö är nyttodjurparker där bättre balans mellan skadedjur och nyttodjur i odlingarna kan ge ökad pollinering samtidigt som angreppen av skadedjur minskar naturligt.

På plats finns också Joel Lilljebjörn och Per-Erik Larsson från Naturbruksskolan Uddetorp i Skara, de berättar om biologisk mångfald med inventering av pollinatörer och blommande örter.

Utställningen SURR! avslutas och surrar iväg från Fornbyn vid Västergötlands museum. Skara är en av de fem platser i landet som fått besök av Pollinera Sveriges utställning med pollinatörer fångade av fotograf Lena Granefelt. 

Initiativtagare och koordinator för programmet och samarbetet mellan SLU, Västergötlands museum och Pollinera Sverige är Vanja Sandgren, projektledare, curator och kommunikatör vid SLU.

Program

Förmiddag i Smedjan på SLU campus i Skara

09.30 – 10.00 Samling och fika.

10.00 – 12.00 Föredrag

  • Åtgärder för att stödja pollinatörer i landskapet – boplatser och födosök, nyttodjurparker.
  • Medborgarforskning kring honungsbinas föda: Utvärdering av pollinatörers tillgång på nektar och pollenväxter i ett landskapsperspektiv.
  • Utveckling av regional bihälsorådgivning- och certifiering av rådgivare inom biodling i Europa.
  • Biologisk mångfald med inventering av pollinatörer och blommande örter. Observationer från Naturbruksskolan Uddetorp i Skara.

12.00 – 13.00 Lunch på valfri plats i Skara. Det går även bra att stanna kvar i Smedjan för att äta medhavd lunch.

Eftermiddag i Fornbyn på Västergötlands museum.

12.45 Samling på Västergötlands museum som bjuder på kaffe.

13.00 – 14.00 Guidning av utställningen SURR!

  • Lotta Fabricius Kristiansen och Anna Lind Lewin berättar om hur och varför utställningen kom till och om Lena Granefelts arbete med att fotografera småkryp på mycket nära håll.

14.00 – 16.00 Veterinärmuseet på SLU campus har öppet

  • En utställning om relationen mellan människor och honungsbin genom historien och om pollinerare verksamma på natten.

Välkommen! Ingen anmälan behövs.