Upphandling av sociala tjänstehundar

Senast ändrad: 20 september 2022
pojke sitter i soffa och läser en bok, bredvid ligger en hund med sitt huvud i pojkens knä

Forskningen visar vilka positiva effekter kontakten med hundar har för oss människor. Nu när allt fler kommuner anlitar så kallade sociala tjänstehundar med förare ökar också behovet av att kunna göra upphandlingen av dessa team, så att det blir väl utbildade och professionella team som arbetar i våra verksamheter.

Det har blivit allt vanligare att kommuner, regioner och privata aktörer inom äldrevård, social omsorg och skola anlitar så kallade sociala tjänstehundar med sin förare för att stödja personer med olika behov. När man tar in hundar i kommunal, regional och privat vård, omsorg och skola är det viktigt att man anlitar en aktör som har utbildat sig själv och hunden hos någon av de verksamma utbildarna. Hundarna lämplighetstestas som regel innan de och deras förare får börja utbildningen för att säkerställa att hunden inte är rädd för eller aggressiv mot människor. Hunden ska även genomgå veterinärbesiktning för att säkerställa att den är frisk.

I en rapport från SLU Framtidens djur, natur och hälsa presenteras hur en social tjänstehund arbetar, vilka regler som gäller, hur man ser till att den har en god hälsa och välfärd och andra aspekter. Läs rapporten och mer information presenteras.

Rapporten avslutas med 14 rekommendationer. Vi vill lyfta följande rekommendation: ”Upphandlare av tjänster som ska utföras av sociala tjänstehundsteam bör kontakta branschorganisationen för att ta reda på om teamet har giltig id-handling.” Branschen har två olika typer av organisationer; Föreningen för Sociala tjänstehundar  och Sveriges Hundföretagare.

Vi vänder oss till alla som är involverade i upphandling och verksamhetsutveckling för olika målgrupper inom äldrevård, sjukvård, omsorg och skola till en workshop för att presentera vad vi tycker är viktigt att tänka på innan och under upphandlingen, samt för att ta del av era erfarenheter och för att kunna diskutera hur detta kan göras på bästa sätt både för målgruppen (äldre, sjuka, de inom social omsorg och skolelever) och den sociala tjänstehunden.

Program

13.00    Välkomna och presentation                                                                                                 Moderator

13.10    Hur arbetar sociala tjänstehundar?                                                                                     Sara Karlberg

13.30    Rapportens slutsatser och rekommendationer                      
             Lena Lidfors

13.45    Hur går upphandling av sociala tjänstehundar till?                                                         Upphandlare

14.00    Bensträckare

14.10    Diskussion i mindre grupper om; vilka krav ska man ställa,
            vad göra om det händer något, ekonomisk ersättning, långsiktighet
            vid upphandling, m m.

14.40    Återsamling och presentation av förslag från grupperna    
             Moderator

15.00    Avslutning och kaffe