Smedjeveckan 2020

Senast ändrad: 07 oktober 2020

Tack alla ni som följt SLU Skaras Smedjevecka som 2020 var helt digital! Vi visade filmer med forskare och medarbetare som berättade om smittor mellan djur och människor, senaste nytt om markvetenskap, rådgivning i landsbygdsbranschen, hästfolk och våra attityder. Det gick också att besöka Veterinärmuseet, mitt på SLU campus i Skara.

Utöver filmerna fanns möjlighet att vara med på ett webbinarium, en diskussion om hästens väl och ve, samtidigt kunde man uppleva hur lektioner kan ske på distans.

Våra filmer publicerades dag för dag och till filmerna hörde en tävlingsfråga. Vinnana kontaktas via mail.

Två längre filmer, om klimatsmart nötköttsproduktion och om grön bioraffinering visades också

Måndag 21 september

Möte med platschefer

Möte med SLU Skaras avgående platschef Margareta Stigson och vår nya platschef Marie Andreasson. 

Veterinärmuséet vid SLU i Skara

En unik pärla! Veterinär Marte Rodal visade boskapsapoteket. 

Tisdag 22 september

Smittor mellan djur och människor

Möte med professor Lotta Berg som berättade om ett aktuellt dilemma. 

Onsdag 23 september

Lanna - en forskningsstation med historia

Forskningsledare Sofia Delin berättade om långliggande försök på Lanna. 

Hästdagen - Hästfolk och våra attityder

Webbinarium klockan 13.00 -14.30.

Deltagarna i webbinariet mötte forskare och varandra och pratade om dilemman som kan uppstå i "hästvärlden". Etologerna och forskarna Maria Andersson och Anna Lundberg höll i diskussionen.

Häst

Exempel på dilemman: Hur tänker du kring täcken? Vad gör du om någon slår sin häst, lastning av häst som inte vill gå in i transporten? Vad gör du som hästägare, vad gör du om du råkar vara i närheten?

Torsdag 24 september

Rådgivning i landsbygdsbranschen

Magnus Ljung, forskare på RådNu, SLU:s nationella kompetenscentrum för rådgivning. 

Fredag 25 september

Avverka skog för mer betesmark?

Industridoktorand Kristina Holmström som vill göra skillnad för nötköttsproducenter. 

Lördag 26 september

Alvin - Veterinärmuséets nya databas

Föremålsantikvarie Emil Jonsson berättade. 

 


Fler filmer!

På SLU campus i Skara samverkar vi med många parter inom de gröna näringarna, bland andra Agroväst som visade två filmer: Om varför betesdjur i våra marker är så viktiga för biologisk mångfald och klimatsmart köttproduktion, och om Interreg-forskningsprojektet Green Valleys kring att producera bioenergi och proteinfoder i samma raffineringsprocess.

 

Fakta:

Smedjeveckan är ett återkommande arrangemang hos SLU i Skara sista veckan i september varje år. Smedjeveckan började som en studentaktivitet 1998 och målsättningen var att skapa en kreativ mötesplats mellan studenter och näringsliv.

SLU Skara

 

 

 


Kontaktinformation

Ylva Carlquist Warnborg - ylva.carlqvist.warnborg@slu.se

Vanja Sandgren - vanja.sandgren@slu.se