Ombyggnationer i Alnarpsgården

Senast ändrad: 20 april 2018
Studenter i Alnarp

Under våren och hösten 2018 planeras flera ombyggnationer i Alnarpsgården.

Fortlöpande information om olika byggprocesser kommer att presenteras här.

Servicecenter
Byggnation av nya servicecenter kommer att påbörjas 3:e april och pågå ca två månader. Se arkitektritning, OBS - 7 sidor. Det kommer att bli ett mer funktionellt och centralt beläget servicecenter där även bibliotekets servicedisk integreras.

Sal 106 och 107
Kommer att stängas för undervisning 3:e april och därefter anpassas till lokaler för service-enheten. Detta beräknas vara klart under sommaren. I samband med detta återlämnas Teknicum till Akademiska hus.

Studiemiljön våning 2, Biblioteket
Projektering pågår. Förväntas genomföras under hösten 2018.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör
Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansli, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och växtproduktionsvetenskap, kansliledning/gemensamt
margit.nothnagl@slu.se, 040-415434, 0761-172296

Sidansvarig: anette.neldestam@slu.se