Produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

Senast ändrad: 24 april 2019
äpplemust.jpg

Inom detta projekt kommer erfarenheter att användas av hur framgångsrikt samarbete mellan olika aktörer i livsmedelsbranschen har bedrivits. Vi kommer att kartlägga och sprida kunskapen om de framgångsrika samarbeten som skett mellan landsbygdsföretagare, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och livsmedelsföretagare där nya livsmedelsprodukter har utvecklats.

Genom att sprida kunskapen om hur framgångsrikt samarbete kan bedrivas kommer andra företag också att kunna inspireras att arbeta på liknande sätt. Utifrån dessa framgångsexempel kommer vi att inspirera till och starta upp nya samarbeten mellan landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretag för att utveckla nya
livsmedelsprodukter.

Målsättningen i projektet är att

Beskriva framgångsrika exempel
◾En populärvetenskaplig beskrivning av framgångsrika samarbeten mellan landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare.
◾En film på Youtube som sammanfattar framgångsrika samarbeten

Initiera samarbeten som ska leda till livsmedelsproduktutveckling
◾Identifiera minst 16 lokala livsmedelsförädlare som är intresserade av att i samarbete med andra aktörer arbeta med produktutveckling
◾Inspirera minst 10 lokala livsmedelsförädlare att arbeta med produktutveckling
◾Behovsinventera de lokala livsmedelsföretagens behov av produktutveckling och kunskap
◾Matchning av olika kompetenser (landsbygdsföretag, lokala livsmedelsförädlare och universitet) för produktutveckling utifrån kunskapsbehov
◾Skapa mötesplatser för att initiera samarbeten med olika aktörer (t.ex landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare)
◾Aktivera minst 6 olika samarbeten där landsbygdsföretagare, universitet och livsmedelsföretagare m.fl. är involverade i livsmedelsproduktutvecklingen.

Publicera fem filmer som förmedlar kunskap inom följande områden:
◾Praktisk produktutveckling
◾Livsmedelssäkerhet
◾Produktkunskap
◾Certifiering
◾Råvarukännedom

raps_susanna_680.JPG
Foto: Susanna Lundqvist
Fakta:

Projektägare är Enheten för samverkan och utveckling vid SLU i Alnarp och projektet finansieras med stöd av landsbygdsprogrammet, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Lena Johnson, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
lena.johnson@slu.se, 040-41 52 69

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se