Ur SLU:s kunskapsbank

Rörelsemönstret i olika gångarter skiljer mellan hästraser

Senast ändrad: 16 februari 2023
Siluett islandshäst

Att bedöma hälta hos hästar utan andra hjälpmedel än den egna synen är svårt och vissa raser, till exempel islandshästar, upplevs vara särskilt svåra att bedöma. Dagens objektiva metoder för att mäta hälta hos häst är utvecklade för analys av trav. För att kunna mäta hälta i andra gångarter och hos en bred variation av raser behövs mer kunskap om olika hästrasers rörelsemönster.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har i samarbete med forskare från Nederländerna, Island, Kanada, Storbritannien och USA studerat rörelsemönster hos tre vanliga hästraser, islandshästar, iberiska hästar (PRE och Lusitano) och varmblodiga ridhästar. Huvudets, mankens, korsets och benens rörelser registrerades med hjälp av tröghetssensorer när hästarna skrittades och travades för hand. Islandshästarna undersöktes även ridna i skritt, trav och tölt.

Studien visade att islandshästar har ett mycket mindre rörelseomfång samt snabbare stegfrekvens än de andra raserna vilket kan förklara varför visuell hältbedömning är särskilt svår i denna ras. De mått som idag används för att mäta hälta i trav kunde endast delvis användas vid bedömning av skritt och tölt. Kunskapen är viktig i arbetet med att utveckla objektiva mätmetoder så att dessa med tiden kan användas för hältbedömning i fler gångarter, hos alla raser.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani12213053

Referens

Rhodin M, Smit IH, Persson-Sjodin E, Pfau T, Gunnarsson V, Björnsdóttir S, Zetterberg E, Clayton HM, Hobbs SJ, Serra Bragança F, Hernlund E. Timing of Vertical Head, Withers and Pelvis Movements Relative to the Footfalls in Different Equine Gaits and Breeds. Animals (Basel). 2022 Nov 7;12(21):3053. doi: 10.3390/ani12213053. PMID: 36359178; PMCID: PMC9657284.


Kontaktinformation

Marie Rhodin
Forskare, Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för anatomi och fysiologi samt Avdelningen för hippologi
Telefon: 018-672194
E-post: marie.rhodin@slu.se