Hoppa till huvudinnehåll

Vetenskapliga publikationer per globalt mål

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen krävs att strategier och åtgärder bygger på vetenskaplig grund. SLU-forskare publicerar fortlöpande forskning och analys som har betydelse för ett eller flera av målen. På de här sidorna visas och tillgängliggörs ett urval av referenser till sådana publikationer. De har identifierats dels genom databassökningar och dels genom forskarnas egen anmälan. Publikationslistorna överlappar varandra till viss grad, eftersom många publikationer är relevanta för mer än ett mål. Graden av överlappning eller synergier illustreras på sidan Interaktioner och synergier

Sökningarna och analyserna kommer att uppdateras kontinuerligt, se Metoder och sökstrategier för mer information. Se kontaktinformation nedan för frågor, förslag eller kommentarer.

Publicerad: 06 augusti 2021 - Sidansvarig: malin.planting@slu.se

Kontakt

För frågor och kommentarer kring analyserna och publikationslistorna: bib-metri@slu.se SLU-biblioteket

Övriga frågor: global@slu.se SLU Global

Loading…