Regeringens satsning på livsmedelsförsörjning

Senast ändrad: 12 juni 2013

Den svenska regeringens särskilda satsning på livsmedelsförsörjning  syftar "dels till att minska svält och undernäring på kort och meddellång sikt, dels till satsning på framtida behov främst genom forskning och utveckling."  För att bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning globalt vill regeringen också öka engagemanget i Sverige för utvecklingsfrågor, samt samarbeta med nya aktörer.   

SLU:s uppdrag i detta sammanhang är att i samarbete med institutioner i låginkomstländer bedriva forskning av hög kvalitet och implementera resultaten, samt att verka för kapacitetsuppbyggnad. Prioriterade forskningsområden är växtförädling, odlingssystem, djurhälsa och sjukdomskontroll, och geografiskt fokus är på södra Afrika, Östafrika och Centralasien.


Kontaktinformation