Sveriges lantbruksuniversitet

Dags för final!

Varmt välkommen till SLU Youth Institute, roligt att du kommer att delta i rundabordssamtalen! Under året har 300 elever från Ystad i söder till Sollefteå i norr arbetat med uppsatsen Global Challenge och nu är det dags för några av er att träffas och berätta vad ni kommit fram till!

Här nedan kan du se programmet för finalen 6 maj och läsa mer om några av de experter som kommer delta. Ännu en gång, varmt välkommen!

Program 6 maj kl. 13.00-16.00

  • Välkommen till SLU Youth Institute! Introduktion av Sara Gräslund, enhetschef SLU Global 

  • Rundabordssamtal med experter 

  • Paus

  • Korta, inspirerande föredrag + diskussion i grupprum 

  • Inspirationstal av World Food Prize Foundation

  • Avslutning

Välkommen till rundabordssamtalen den 6 maj! Här hittar du zoom-länkar till de fyra samtalsrummen. Du ska tidigare ha fått mail om vilken grupp du tillhör och lösenord till mötet. 

Lär känna föredragshållarna! (Länkar går till föredragen i zoom)
Här kan du se de tre föredragen från finalerna!

Sofia Boqvist, Professor SLU

Det var under min utbildning till veterinär som jag fick upp ögonen för zoonoser, sjukdomar som sprids mellan djur och människa. Sedan dess har zoonoser, veterinär folkhälsa och livsmedelssäkerhet engagerat mig. Jag har ett stort intresse för global forskning och samarbetar med flera partners i Afrika och Asien, inte bara för forskning utan också för hur man översätter forskning till politik och praxis som bidrar till livsmedelssäkerhet. Idag arbetar jag med samverkan, att nå ut med forskningen till samhället, bland annat genom programmet AgriFose2030. 

 

Kristina Yngwe, Riksdagsledamot (C)

Jag är utbildad Mark/Växtagronom på SLU och arbetar sedan flera år tillbaka som riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag är även ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och driver samtidigt lantbruk utanför Ystad. Jag arbetade tidigare som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Jag drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen. 

 

Jonathan Yeun, Professor SLU

Jag föddes i Washington, D.C., USA och blev snabbt intresserad av lantbrukets roll inom global utveckling efter examen från University of Chicago och volontärarbete inom Fredskåren i Botswana. Jag tog min doktorsexamen i växtpatologi från Cornell University och arbetade därefter som växtpatolog vid i Taiwan, på SLU i Uppsala och på University of Hawaii.

Efter att ha arbetat som epidemiolog för mänskliga sjukdomar vid Uppsala universitet återvände jag till SLU, blev professor och gick i pension 2017. Mitt arbete i Sverige fokuserade främst på potatisbladmögel och andra växtsjudomar. Mitt intresse för utveckling av lantbruket fortsatte vid SLU och jag har haft flera globala samarbetsprojekt. Nuförtiden sitter jag med i växtskyddspanelen vid Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Johan Schaar, Vice Ordförande EBA

Jag är utbildad agronom och har bland annat arbetat för Röda Korset, Svenska Afghanistankommittén, Sida, Utrikesdepartementet och World Resources Institute. Nu är jag vice ordförande för Expertgruppen för biståndanalys, EBA, och Associate Senior Fellow vid Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.

Johanna Bergman Lodin, Forskare SLU

Jag är kulturgeograf och vid SLU forskar jag om genusrelationer inom afrikanskt lantbruk. Mer konkret undersöker jag vilka möjligheter och utmaningar ny jordbruksteknologi, såsom nya ris- och majssorter, skapar för kvinnliga respektive manliga bönder. Jag försöker även förstå vad skillnader kan bero på.

Det jag har sett i min forskning är att ofta leder tyvärr begränsande normer kring hur och vad kvinnor och män förväntas vara och göra till ojämställdhet. Kvinnor och män har alltså inte alltid samma möjligheter att odla nya grödor, och arbets- och inkomstfördelningen från dessa blir inte heller alltid rättvis. Genom min forskning hoppas jag därför att kunna bidra med bättre förståelse kring dessa sociala processer och visa på behovet av att inte bara fokusera på tekniska lösningar för att utveckla lantbruket.

Möt vår kollega på World Food Prize Foundation!

Keegan Kautzky, Senior Director för Globala Ungdomsprogram och Partnerskap, WFPF

Keegan Kautzky leder World Food Prize Foundations globala ungdomsprogram, utvecklar strategiska relationer och möjligheter att engagera, inspirera och stärka nästa generation av unga ledare i den globala strävan att stoppa hunger och fattigdom.

Uppvuxen på en liten gård i Iowa, formades Keegans passion för motståndskraftiga, rättvisa och hälsosamma livsmedelssystem av hans familjs kamp för att överleva. Han fick bevittna effekterna av osäker livsmedelstrygghet och uppleva den ojämställdhet och orättvisa som små lantbrukare, inhemska samhällen, kvinnor, ungdomar, färgade människor och fattiga familjer möter varje dag i livsmedelssystem runt om i världen.

Keegan har arbetat i Malawi, Indien, Sydafrika, Iowa och Washington DC under sin karriär, rådgett och utvecklat arbetet för en rad olika myndigheter och organisationer. Han har en kandidatexamen i statsvetenskap samt masterexamen i internationella utvecklingsstudier och i folkhälsa.

Publicerad: 04 maj 2021 - Sidansvarig: agnes.bondesson@slu.se
Loading…