Hur du skriver en uppsats

Senast ändrad: 31 augusti 2023

Här hittar du information om hur du skriver din uppsats.

Hur man skriver en uppsats

Titta på förslagen till olika ämnesområden för att hitta inspiration till vad just din uppsats ska handla om. Börja fundera kring vilket land du vill arbeta med och hur livet och förutsättningarna ser ut för en vanlig familj där. 

Utarbeta sedan en plan för din uppsats med tankarna du skapade. Var noga med att följa formatkraven och rekommenderade uppdelningar. Du hittar guiden här som pdf.

Korrekturläs din uppsats för att redigera eventuella fel. Det är viktigt att du finslipar din text och använder korrekt grammatik.

Be minst tre andra att läsa ditt papper och ge dig feedback.

Informationsfilm om hur du skriver din uppsats (eng)

Referenser - Hur du citerar dina källor

Din referenslista bör innehålla minst fem källor med citat i texten. Du kan välja vilken stil du vill använda: MLA (Modern Language Association) eller APA (American Psychological Association). Välj en stil och använd den konsekvent!

Läs mer om hur man skriver referenser här.

Obs! Wikipedia kan vara användbart vid inledande sökningar, men bör aldrig användas som referens eftersom det inte är möjligt att utvärdera riktigheten i informationen.

Plagiering

Observera - ditt papper kommer att kontrolleras för plagiering. Se till att du tar dig tid att analysera och tolka artiklarna och informationen du läser och förklara med din egen röst.

Det är viktigt att alltid vara försiktig när du delar en idé eller ett koncept som är någon annans (även om du förklarar det med dina egna ord), att du hänvisar till den ursprungliga källan på rätt sätt.

Följ länken för att se alla olika ämnen du kan skriva om

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38