Registrering till SLU Youth Institute

Senast ändrad: 10 januari 2023
Studenter som pluggar

Till utmaningen SLU Youth Institute kan du som gymnasielärare registrera din klass i formuläret nedan. Du kan också delta i utmaningen som enskild elev genom att maila till youthinstitute@slu.se.

Delta i SLU Youth Institute – en möjlighet till ämnesfördjupning som berör livsmedelstrygghet och hållbarhet i samarbete med SLU och World Food Prize Foundation!

Så här går det till att registrera en klass (för lärare):

Registrera dig och din klass på vår webbsida. Du kan delta inom valfritt ämnesområde och valfri årskurs på gymnasiet.

Ett uppstartsprogram med inspiration och information till eleverna publiceras online i oktober. 

Eleverna skriver uppsatsen Global Challenge i klassrummen när det passar undervisningen. Läraren handleder arbetet med hjälp av instruktionsmanual som finns på vår webbsida. Vi kommer gärna till er och informerar om uppsatsen och SLU Youth Institute när ni börjar arbeta med er Global Challenge. Uppsatsen kan skrivas på svenska eller engelska, notera att eleverna ska skicka in sina uppsatser individuellt. 

Eleverna skickar, när de är klara, in sin uppsats och registrerar sig för att delta i rundabordssamtalen. Detta kan göras när som helst under läsåret men senast 19 mars 2023. 

Notera! Vi tar emot ett begränsat antal elever till varje rundabordsfinal, får vi in väldigt många anmälningar så gör vi ett urval av vilka elever från varje klass som ges möjlighet att delta. Detta urval görs i samråd med varje lärare. 

I rundabordssamtalen presenterar eleverna sina uppsatser för ledande experter inom området. Dessutom ges möjlighet att interagera med forskare och studenter på andra programpunkter under dagen.

Under läsåret arrangerar vi andra aktiviteter som ni fritt kan anmäla er till. Vi anordnar även en klassrumsaktivitet för er och i samråd med er, fundera på vad just ni är intresserade av att veta mer om! 

Så här går det till om du vill registrera dig individuellt som elev:

Om du går på gymnasiet och vill delta individuellt går det alldeles utmärkt! Då skickar du ett mail till youthinstitute@slu.se med dina kontaktuppgifter, inom vilket ämne du önskar skriva och namn/uppgifter till din handledare. Du får då kontakt med koordinatorerna som guidar dig vidare till uppgiften. 

När du är klar skickar du in din uppsats och registrerar dig för att delta i rundabordssamtalen. Detta kan göras när som helst under läsåret men senast 19 mars 2023.

Det är kostnadsfritt att delta!

Registrera din klass här!

Jag godkänner att dela kontaktinformation mellan deltagare
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

 

Fakta:

Datum för läsåret 22/23 i SLU Youth Institute (preliminära)

  • 19 mars – deadline att skicka in Global Challenge-uppsats
  • 4 maj – rundabordssamtal Ultuna 
  • 11 maj – rundabordssamtal Alnarp
  • 25 maj - rundabordssamtal Umeå
  • Oktober 2023 – Global Youth Institute, Iowa, USA

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För mer information, vänligen kontakta koordinatorerna på youthinstitute@slu.se

Anna-Klara Lindeborg (koordinator Uppsala):
Telefon: +46-(0)18-67 12 30

Kristina Karlsson Green (koordinator Skåne): 
Telefon: +46-(0)40-41 53 02

Elisabeth Nyström (koordinator Umeå)
Telefon: +46-(0)90-786 82 38