Anna Schnürer, bioenergi

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Anna Schnürer, en av våra experter.

Anna Schnürer är expert inom bioenergi, speciellt inom området biogas med fokus på processbiologi.

Genom min forskning och undervisning kan jag tillsammans med olika samhällsaktörer utveckla framtidens hållbara biodrivmedel.

Jag är expert inom området biogas, med fokus på processbiologi. Mitt kompetensområde sträcker sig från mikroorganismerna och deras funktion i processen till betydelsen av substrat och driftparametrar för en effektiv biogasproduktion.

Genom mitt arbete inom forskningen och i olika styrgrupper och rådgivande organ har jag ett brett nätverk inom biogasområdet både inom och utanför Sverige.

Jag är också aktiv föredragshållare på olika kurser och seminarier och agerar som rådgivare i olika frågor som rör biogasproduktion.

Sidansvarig: ew-red@slu.se