Erland Liljeroth, växtskyddsbiologi

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Erland Liljeroth, en av våra experter.

Erland Liljeroth är expert på växtskyddsbiologi. Han vill arbeta för ett hållbart växtskydd genom att ge växterna "hjälp till självhjälp".

Jag vill arbeta för ett hållbart växtskydd, genom att ge växterna "hjälp till självhjälp".

Den kanske bästa och mest naturliga formen av växtskydd är när växten själv har motståndskraft mot angrepp. Framtagning av nya växtsorter med bättre resistens bör vara en grundbult i växtskyddet.

Jag har själv intresserat mig för inducerad resistens, under senare år framförallt i potatis. Med inducerad resistens menar man att man stimulerar växten genom att applicera ofarliga mikroorganismer eller ogiftiga kemiska ämnen som påverkar växtens signalsystem och sätter på försvaret.

Jag undersöker bl.a. i fältförsök om man kan klara bekämpningen av potatisbladmögel med mindre mängder bekämpningsmedel (fungicider) om man samtidigt applicerar ämnen som inducerar försvaret. Säkert kan den typen av kombinationer av bekämpning tillämpas mot många andra växtsjukdomar.

För att uppnå ett långsiktigt hållbart växtskydd, med minimerad användning av bekämpningsmedel och minimerad miljöpåverkan, behövs kombinationer av åtgärder där man på bästa vis utnyttjar växtens egen förmåga till försvar och väljer odlingssystem som motverkar sjukdomars utveckling och spridning.

Det behövs också en god och konstruktiv kommunikation mellan grundforskning, tillämpad forskning och den praktiska odlingen, något jag vill försöka bidra till i min roll som samverkanslektor.


Kontaktinformation

Erland Liljeroth, professor och samverkanslektor
Institutionen för växtskyddsbiologi, SLU
erland.liljeroth@slu.se040-41 55 67