Malin Hultberg, trädgårdsvetenskap, livsmedelskedjan

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Malin Hultberg, en av våra experter.

Malin Hultberg är expert inom trädgårdsvetenskap med inriktning mot livsmedelsproduktion. Hon studerar bland annat hur man kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning.

Jag kommer att arbeta för en hållbar och synliggjord livsmedelsproduktion i de intensiva produktionssystem som är typiska för trädgårdsnäringen.

Trädgårdsnäringen är en viktig aktör i livsmedelsbranschen. Färska produkter som bär, sallad, tomat, gurka och örter är efterfrågade av konsumenten och viktiga för en hälsosam livsstil. Produktionen är ofta intensiv och specialiserad och produktens hållbarhet är begränsad. Ett hållbarhetsperspektiv på produktionen, produkthanteringen och kvalitéten är viktigt.

Även en utveckling av nya produkter och produktionssätt, vilket förutsätter forskning på alla nivåer, är viktigt för att branschen ska fortsätta utvecklas och för dess konkurrenskraft. Mitt speciella kompetensområde är odling av udda organismer som alger och svampar och jag arbetar också tillsammans med växtfysiologer kring odlingsfrågor.

En frågeställning vi arbetar med just nu är hur vi kan använda organiska växtnäringskällor i odlingssystem baserade på näringslösning. Jag är också intresserad av reningsprocesser och har arbetat mycket med både mikroalger och svamp för att fånga upp näring och samtidigt producera intressanta metaboliter som exempelvis fettsyror och proteiner.

Som samverkanslektor vid SLU vill jag vara en länk mellan forskningen, produktionen och konsumenten.


Kontaktinformation

Malin Hultberg, universitetslektor och samverkanslektor
Institutionen för biosystem och teknologi, SLU                                                       
malin.hultberg@slu.se, 040-41 53 25, 073-023 15 74