Mats Söderström,  precisionsodling

Senast ändrad: 11 oktober 2019
Mats Söderström, en av våra experter.

Mats Söderström är expert på precisionsodling, där man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder till behoven på varje enskild del av fältet.

I det smarta jordbruket är precisionsodlingskonceptet en självklarhet.

Jordbruket står inför stora utmaningar. Mycket tyder på att livsmedelsproduktionen måste öka avsevärt de kommande decennierna utan att den odlade ytan ökar. Samtidigt måste jordbrukets negativa miljöpåverkan minska. För brukaren, handeln och konsumenten är det viktigt att kvaliteten på det som produceras säkerställs, och spårbarhet kommer få allt större betydelse.

För att lösa denna svåra ekvation krävs nya metoder, ny teknik och ny kunskap. En förutsättning för detta är att många slår sina kloka huvuden ihop och samverkar.

Precisionsodling är en naturlig del i ett smartare jordbruk. Precisionsodling innebär att man drar nytta av t.ex. satellitpositionering, sensorer, digitala markkartor, satellitbilder och geografiska informationssystem för att anpassa odlingsåtgärder till behoven på varje enskild del av fältet.

Konceptet har utvecklats successivt sedan 90-talet, när jag själv började forska inom detta spännande område. Idag finns mycket teknik tillgänglig som möjliggör praktisk tillämpning på ett kostnadseffektivt sätt, men det finns förstås fortfarande mycket att göra för att hitta nya smarta lösningar.

Jag vill bidra till att SLU är med och driver denna utveckling så att näringen, rådgivare och jordbrukare ligger i framkanten av framtidens jordbruk.

 

 

 


Kontaktinformation

Porträttfoto av en man i svartvitt, foto.Mats Söderström, Samverkanslektor i precisionsodling
Institutionen för mark och miljö, SLU
mats.soderstrom@slu.se, 0511-67244