Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys

Senast ändrad: 04 april 2022

Sofia Boqvist är expert på livsmedelssäkerhet och riskanalys.

Jag vill bidra till kunskapsuppbyggnad om hur tillgång till säkra livsmedel kan säkerställas för en växande befolkning.

Livsmedelssäkerhet är ett vetenskapligt område som omfattar hantering, beredning och lagring av livsmedel på ett sådant sätt så att livsmedelsburna sjukdomar förhindras. För att kvantifiera mikrobiologiska risker i livsmedelskedjans olika steg är riskvärdering ett värdefullt verktyg.

I höginkomstländer finns regler och riktlinjer för hur livsmedel ska hanteras för att minimera risk för livsmedelsburna infektioner.

Situationen är en annan i låginkomstländer där det inte bara är fråga om livsmedelssäkerhet, utan i många fall är tillgång på livsmedel kärnfrågan.  

Jag arbetar främst med livsmedelsburna bakterier utifrån ett epidemiologiskt perspektiv, det vill säga med smittspridning och mikrobiella risker i livsmedelskedjan.

Under flera år har jag samverkat med olika organisationer, universitet och myndigheter i Sverige och utomlands. Exempel på detta är Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Svenska djurhälsovården och universitet i Sydostasien och Östafrika.


Kontaktinformation

Sofia Boqvist, docent och samverkanslektor
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU
sofia.boqvist@slu.se, 018-67 23 88, 072-240 34 94