Tobias Emilsson, urbana miljöer

Senast ändrad: 01 november 2021
Bild av Tobias Emilsson

Tobias Emilsson är expert på vegetationslösningar för hållbara grönblå städer och infrastrukturanläggningar. I våra allt tätare städer krävs mer kunskap om hur man kan skapa kvalitet och ekosystemtjänster genom installation av vegetation.

De flesta projekt som jag är med i sker genom samverkan mellan olika offentliga aktörer, företag och forskare där vi tillsammans försöker lösa relevanta och svåra problem.

Utmaningen ligger ofta i att hitta vegetationslösningar som är långsiktigt hållbara, som ger de förväntade värdena och som är rimligt kostnadseffektiva att anlägga och underhålla över tid.

De flesta projekt har handlat om gröna tak, mätteknik för vattenflöden i jord, skelettjordar för urbana träd och vegetation i infrastrukturmiljöer.