Frågor och svar

Senast ändrad: 18 april 2018

Nedan följer några av de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar svaret på just din fråga kan du maila din fråga till info-tssb@slu.se.

 • Startar utbildningen varje år?
  Tilläggsutbildningen för tandläkare och fysioterapeuter/sjukgymnaster startar med en gemensam introduktionskurs på 10 hp som är helt webbaserad. Det är s.k. löpande antagning, dvs man kan anmäla sig när som helst och efter antagning läser man kursen i sin egen takt. Därefter följer fortsättningskurser för respektive yrkesinriktning. En första omgång av fortsättningskursen för fysioterapeuter/sjukgymnaster startade den 3 mars 2018 och kommer att pågå till januari 2020. Fortsättningskursen för tandläkare är ännu ej färdigplanerad och vi kan därför inte i dagsläget (april 2018) säga när den kommer att starta.
 • Var kommer utbildningen att hållas?
  Utbildningen är delvis på distans. Introduktionskursen på 10 hp är helt på distans men fortsättningskurserna kommer delvis att bestå av fysiska träffar på SLU Ultuna utanför Uppsala.
 • Vad kommer utbildningen att kosta?
  Introduktionskursen på 10 hp kostar 26 600 kr exklusive moms. Fortsättningskursen för fysioterapeuter/sjukgymnaster på 30 hp kostar 158 500 kr, exkl. moms.
 • Kan jag söka tilläggsutbildningen som privatperson eller måste ett företag skicka mig?
  Du kan inte söka tilläggsutbildningen som privatperson eller enskild firma eftersom det är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning kan endast köpas av en s.k. juridisk person, dvs ett företag (AB), myndighet eller organisation, som vill kompetensutveckla sin personal till gagn för företaget eller verksamheten. Du behöver alltså vara anställd eller knuten till ett företag/organisation inom djurhälsovården som är villig att betala för tilläggsutbildningen.
 • Hur länge måste jag jobba inom humanvården innan jag kan söka denna utbildning?
  För att vara behörig att söka tilläggsutbildningen ska du ha jobbat sammanlagt minst två år heltid inom humanvården. Det betyder att om du jobbar 50% så måste du jobba minst 4 år för att uppnå kravet.
 • Är man berättigad att söka csn -lån?
  Vi hänvisar till CSN som är den myndighet som beslutar i denna fråga. Uppdragsutbildning innebär dock att arbetsgivaren betalar för kompetensutveckling av sin personal, som i regel får lön under studierna, vilket troligen inte ger rätt till CSN-lån.

Kontaktinformation
Sidansvarig: info-tssb@slu.se