Tilläggsutbildning för sjukgymnaster/fysioterapeuter

Senast ändrad: 23 september 2019

Utbildningen startar med en webbaserad introduktionskurs. Anmälningar tas emot löpande och kontakt tas med arbetsgivaren alt. egenföretagaren för avtalstecknande.

På denna sida anmäler du dig till introduktionskursen.

För mer information om introduktionskursen, förkunskapskrav och kostnad läs detta informationsbrev.

-------------------------------------------------------

Personuppgifter

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera och hantera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.
Fyll i anmälan:  
Förnamn:*
Efternamn:*
Adress:*
Postnummer:*
Postadress:*


Telefon:*
E-post:*


Arbetsgivare, alt. eget ftg (AB):*
Företagets org.nr (OBS! Ej personnr):*
Faktureringsadress:*
Företagets postnummer:*
Företagets postadress:*


Yrkesuppgifter:  
Yrke:
Minst två års sammanlagd klinisk yrkeserfarenhet inom humansjukvården i mitt legitimerade yrke*
Jag intygar att jag har erforderlig praktik*
CV:  
Utbildning:*
Arbetslivserfarenhet:*
Övriga meriter:


Meddelande (något övrigt som du vill framföra):
   
 
Jag har kontrollerat att anmälan är rätt ifylld*
 

Kontaktinformation