Tilläggsutbildning för sjukgymnaster/fysioterapeuter

Senast ändrad: 11 januari 2023

För närvarande har vi inga planerade kurser. 


Kontaktinformation

Susanne Pettersson, Utbildningsledare
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
susanne.pettersson@slu.se, o18-67 13 22