SLU:s medverkan i Hack for Sweden

Senast ändrad: 09 januari 2023
Hack for swedens logotyp mot grön bakgrund, illustration.

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data. SLU har varit med och medarrangerat Hack for Sweden sedan starten 2013.

Målet är att gynna användningen av öppna data genom samverkan mellan offentlig förvaltning och till exempel näringslivet, civilsamhället, och högskolorna.  

I SLU:s strategi 2021-2025 betonas vikten av att bidra till vetenskapligt baserade underlag till samhället genom öppna data. SLU har därför bidragit till utmaningar i Hack for Sweden 2020 och 2021.

Sedan 2020 utgår projektet från ett regeringsuppdrag och drivs av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i samverkan med andra myndigheter där SLU också ingår.

Varför är SLU med och medarrangerar Hack for Sweden?  

- Vi tror att Hack for Sweden har potential att bli en tydlig plattform som kan stimulera användning av öppen data och främja datadriven innovation som kan skapa värden i samhället, säger Anna Lundhagenvicerektor för samverkan och miljöanalys på SLU.     

Exempel på vinnande bidrag i Hack for Sweden från tidigare år