Värt att veta – direktsändning

Senast ändrad: 03 december 2021

Här sänder vi live från föredragsserien Värt att veta.

8 december Leva i läkemedel – ekologiska effekter av läkemedel i miljön
Talare: Tomas Brodin, SLU

Föredraget är på engelska.

Föredraget direktsänds kl 12:10 den 8 december. Föredraget kommer också att vara tillgängligt live via SLU-bibliotekets Facebooksida.

Om du som tittar vill ställa en fråga till föreläsaren kan du mejla den till vartattveta.umea@slu.se.

Föredraget handlar om

Rent vatten är livsnödvändigt för mänskligheten och en förutsättning för ett hållbart samhälle och livskraftiga djurpopulationer. Trots detta släpper vi ut enorma mängder kemikalier i våra vattenekosystem dagligen, och antalet olika ämnen ökar snabbt.

En stor del av de kemikalier som människan släpper ut når miljön via avloppsvattnet. En grupp kemikalier som forskarna är speciellt oroade för att de ska ha negativa effekter på miljön är läkemedel. Hur påverkas egentligen fiskar och andra organismer av olika typer av läkemedel?

I detta föredrag kommer Tomas Brodin att berätta om varför läkemedel kan vara ett problem för vattenlevande djur och ge exempel från forskning om ekologiska effekter av läkemedel, som utförts i laboratorium.

Föredragshållare är Tomas Brodin, professor vid institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

Fakta:

Föredragsserien Värt att veta Umeå är ett samarrangemang mellan SLU:s miljöanalys, fakulteten för skogsvetenskap, SLU-biblioteket och kommunikationsavdelningen.

Föredraget direktsänds och tar cirka 30 minuter inklusive tid för frågor och diskussion. Vi riktar oss främst till anställda, studenter och alumner, men även kollegor i gröna sektorn och vid andra universitet samt intresserad allmänhet är välkomna.

Värt att veta finns även vid SLU Alnarp och SLU Uppsala. Se samlingssida med program för Alnarp, Uppsala och Umeå.