Beställ studieintyg

Senast ändrad: 18 september 2023

Som alumn kan du själv ta ut studieintyg och ansöka om examen om du har kvar ditt studentkonto. Annars kan du beställa genom Servicecenter. Intygen går att få på svenska och engelska.

Skriv ut intyg från Ladok Student

Om du har kvar ditt studentkonto tar du ut studieintyg enklast genom Ladok Student.

  1. Gå till Ladok Student.
  2. Välj Intyg

Det är möjligt att ta fram nationellt resultatintyg, resultatintyg, registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande.

  • Resultatintyg visar alla dina avklarade kurser och eventuell examen.
  • Registreringsintyg visar vilka kurser du är eller har varit registrerad på, för de valda terminerna.  
  • Du kan få samtliga intyg på svenska och engelska.

Beställ ett signerat intyg

Servicecenter i Alnarp, Skara, Ultuna och Umeå hjälper dig med studieintyg om du inte har kvar ditt studentkonto eller om du vill ha ett intyg som är signerat och stämlat. 

Du kan även beställa ditt underskrivna intyg på webben.  

Intyg skickas till den adress du har uppgivit.

Intygen skrivs ut ur SLU:s studiedokumentation Ladok och är både underskrivna och stämplade.

Ansök om examen

Ansökan om en examen från SLU görs via Ladok Student som du når från studentwebbens startsida.


Kontaktinformation

Examen

E-post
examen@slu.se

Telefon
018-67 28 00

Telefontider
måndag 10-12
torsdag 13-15