Sveriges lantbruksuniversitet

Gå med i SLU:s alumnnätverk

Genom att registrera dig som alumn kan vi hålla kontakten med dig och bjuda in dig till intressanta seminarier och alumniaktiviteter. Om du byter mejladress eller vill uppdatera dina uppgifter, vänligen fyll i formuläret igen så vi har dina senaste uppgifter.

Publicerad: 04 oktober 2019 -
Loading…